Voorgestelde wijzigingen Arbowet

In juli 2017 is de Arbowet veranderd, die geldt voor alle werkgevers en werknemers in Nederland. In de vernieuwde Arbowet gaat de belangrijkste wijziging over de rol en taken van de bedrijfsarts. Een andere belangrijke wijziging gaat over de preventiemedewerker.
 

Second opinion

Een werknemer die twijfelt over het oordeel van een bedrijfsarts kan om een second opinion van een andere bedrijfsarts vragen. Anders dan bij het deskundigenoordeel van het UWV kan het verzoek om een second opinion alleen van de medewerker komen. Bedrijfsartsen moeten zo’n verzoek altijd honoreren, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om dit niet te doen.

Preventiemedewerker

Het was al verplicht dat elk bedrijf tenminste één preventiemedewerker in dienst heeft die de maatregelen gericht op de veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf kan uitvoeren, zoals het (mede) opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). De vernieuwde Arbowet versterkt de positie van de preventiemedewerker.

De preventiemedewerker heeft als taak te adviseren aan en samen te werken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners. De benoeming van de persoon en de positie van de preventiemedewerker in de organisatie zal nu met instemming van de OR of PVT plaatsvinden.

Inwerkingtreding

De vernieuwde Arbowet is ingegaan op1 juli 2017. Werkgevers en arbodienstverleners kregen tot 1 juli 2018 de tijd om de contracten aan te passen. Aanpassen kon met een aanvulling op het bestaande contract of door een nieuw contract af te sluiten.