Wet betaald ouderschapsverlof vanaf 2 augustus

Expert
Erwin Steinmeier
Erwin Steinmeier
Adviseur Werkgeverszaken

De Wet betaald ouderschapsverlof treedt op 2 augustus 2022 in werking. Hiermee krijgen ouders recht op een uitkering van het UWV tijdens 9 weken van hun ouderschapsverlof. Deze weken moeten worden opgenomen voordat het kind één jaar wordt. De uitkering bedraagt 70% van hun dagloon (tot 70% van het maximum dagloon).

Wie heeft recht op ouderschapsverlof?

Iedere werknemer die als ouder in familierechtelijke betrekking staat tot een kind, heeft recht op ouderschapsverlof en ook op de uitkering. Bij een meerling krijgen de ouders voor ieder kind recht op de uitkering. Ouders die ouderschapsverlof opnemen voor een geadopteerd kind of een pleegkind hebben, binnen een jaar na de adoptie of plaatsing, ook recht op de uitkering voor zover het kind jonger is dan 8 jaar.

Na de 9 weken betaald ouderschapsverlof blijven er nog 17 weken onbetaald ouderschapsverlof over. Die kan de werknemer opnemen tot het kind 8 jaar wordt.

Naast het (betaald) ouderschapsverlof ook recht op geboorteverlof

Na de geboorte van een kind, heeft de partner recht op een week doorbetaald geboorteverlof (artikel 8.9 van CAO Woondiensten). Dit verlof neem je op binnen 4 weken na de geboorte. Sinds 1 juli 2020 heb je als partner daarna recht op aanvullend geboorteverlof. Dit verlof duurt 5 weken en moet worden opgenomen binnen 6 maanden na de geboorte.

Tijdens dit verlof ontvang je geen salaris maar een uitkering van het UWV van 70% van het (maximum) dagloon. In de nieuwe CAO Woondiensten is afgesproken dat dit wordt aangevuld door de werkgever tot 85% van het salaris.

Voor meer informatie over betaald ouderschapsverlof zie de website van het UWV.

Wat gebeurt er met pensioenopbouw tijdens ouderschapsverlof en geboorteverlof?

In de CAO Woondiensten is in artikel 8.8 opgenomen dat de werkgever zijn deel van de pensioenpremie doorbetaalt tijdens ouderschapsverlof. Dit hoeft de werkgever alleen te doen als ook de werknemer zijn premie doorbetaalt. Zie voor meer informatie over pensioenopbouw tijdens ouderschapsverlof de site van pensioenfonds SPW.

Wat gebeurt er met de pensioenopbouw tijdens aanvullend geboorteverlof? Voor het antwoord op deze vraag zie het artikel op de site van SPW.