Veilig asbest saneren tegen lagere kosten

Nieuws 6 april 2023
Expert
Gerrie van der Breggen
Adviseur Onderhoud en verbetering bestaande woningen

Sanering van asbesthoudende onderdelen in een woning kost veel tijd en geld. In sommige gevallen kan het eenvoudiger, zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid. Aedes onderzoekt daarom met  corporaties om welke saneringswerkzaamheden dit gaat. Die kunnen dan worden afgeschaald naar een lagere risicoklasse. Eerder is op die manier de sanering van asbesthoudende vensterbanken en asbesthoudende beglazingskitten in een lagere risicoklasse terechtgekomen.

Om saneringswerkzaamheden te kunnen afschalen, moeten corporaties bewijslast verzamelen over de werkmethoden en de mate waarin werknemers worden blootgesteld aan asbest. Deze data komen terecht in zogenoemde asbestvalidatierapporten. Als uit die rapporten blijkt dat een eenvoudigere werkwijze niét leidt tot hogere risico’s, kan een sanering mogelijk worden afgeschaald.  

Aedes roept alle corporaties op om asbestvalidatierapporten te delen. Heeft jouw corporatie asbestvalidaties in de planning? Stem dan tijdig met ons af over de te valideren werkmethode. Neem ook contact op als er bij planmatig onderhoud, renovatie of sloop van vastgoed asbest is geconstateerd.

Bel of mail met René van den Buijs van Future Proof (06) 28 84 25 16 of Valentijn Nouwens van Portaal (06) 43 07 88 88.

Lees meer over validatie asbest