Staffel maximumbeloning bestuurders 2021

Expert
Barbara Mossinkhof
Barbara Mossinkoff
Verenigingssecretaris

Bestuurders van organisaties en instellingen die onder de Wet Normering Topinkomens (WNT) vallen, mogen in 2021 ten hoogste 209.000 euro verdienen. In 2020 was de maximumbeloning 201.000 euro. De Rijksoverheid publiceerde de nieuwe regeling 16 november 2020 in de Staatscourant. De maximumbeloning in de Wet Normering Topinkomens (WNT) wordt jaarlijks aangepast aan de loonontwikkeling bij de overheid in het voorgaande jaar.

Deze staffel koppelt de maximumbeloning van een bestuurder aan de grootte van de corporatie (aantal woningen) en het inwoneraantal van de betreffende gemeente. Onder dit bedrag valt naast het bruto salaris en een eventuele onkostenvergoeding ook het werkgeversdeel van de pensioenpremie.
Een toelichting op de nieuwe bedragen kunt u vinden in de Staatscourant van 16 november 2020.

Staffel maximumbeloning

Bezoldigingsklasse Maximale bezoldiging
A €98.000
B €111.000
C €123.000
D €132.000
E €153.000
F €175.000
G €197.000
H €209.000 (algemeen bezoldigingsmaximum WNT)