Brandveilige vluchtwegen: wat mag wel, wat mag niet?

Expert
Gerrie van der Breggen
Adviseur Onderhoud en verbetering bestaande woningen

Woningcorporaties moeten zorgen voor brandveilige vluchtwegen in hun complexen. Huurders hebben nog wel eens de neiging spullen op een gang of galerij te zetten. Bijvoorbeeld om het gezelliger te maken en zo de leefbaarheid te verbeteren. Hoe vind je een balans tussen veiligheid en leefbaarheid? Talis ontwikkelde hiervoor een handreiking en ging in gesprek met bewoners.

‘Na de flatbrand in Arnhem, een aantal jaar terug, vroegen wij ons af of dat bij ons ook kon gebeuren’, vertelt Johan Janssen, brandpreventiedeskundige bij Talis. ‘Helaas was onze conclusie dat dit risico er inderdaad is.’ De corporatie laat spullen in gangen verwijderen, zodat vluchtwegen weer vrij zijn. ‘Maar heb je je omgedraaid, dan staat alles bij wijze van spreken direct weer vol’, hoort Janssen vaak terug van complexbeheerders.

Balans zoeken

Voeg je je naar de letter der wet, dan moeten gangen en entrees helemaal leeg zijn. ‘Maar bewoners willen geen steriele woonomgeving en proberen alles wat gezelliger te maken. Een bankje waar je met je buren kunt zitten om even bij te praten, een kerstboom in december.’ Talis besloot daarom te zoeken naar een balans tussen brandveiligheid en een prettige woonomgeving. Bijvoorbeeld door vast te stellen wat de vuurlast is van spullen die in een vluchtweg staan: hoe snel ontvlamt iets, hoeveel rook ontstaat er? ‘Zet je een bankje neer met synthetische bekleding, dan krijg je bij brand vreselijke rookontwikkeling. Bij een bankje van gewoon hout is dat veel minder.’ 

Talis is met bewoners in gesprek gegaan over wat er mogelijk is. ‘We staan nu bijvoorbeeld alleen kleine meubelstukken toe van natuurlijke materialen en alleen op plekken waar de doorgang niet geblokkeerd wordt. Ook hebben we onze huurders uitgelegd waarom, daar was veel begrip voor.’ Daarnaast laat de corporatie tijdens bewonersbijeenkomsten video’s van de brandweer zien over synthetische branden: ‘Dat maakt echt indruk.’ 

Kijk ook eens bij

Handreiking brandveilige vluchtwegen

Wat wel kan en wat niet heeft Talis vastgelegd in een handreiking. Janssen is op tournee gegaan langs de verschillende afdelingen om zijn collega’s mee te nemen in deze aanpak. Met de handreiking kunnen medewerkers de wijk in en bewoners uitleggen wat de regels zijn en waarom die regels er zijn. ‘Wij willen echt meedenken met onze huurders. Deze handreiking helpt ons daarbij.’ Door iedereen erbij te betrekken, zijn huurders veel sneller bereid rekening te houden met de veiligheid en kan Talis mensen makkelijker aanspreken op hun gedrag.

Dat is dan ook meteen het advies van Janssen aan andere corporaties: ‘Maak je huurders medeverantwoordelijk en kijk wat er wél mogelijk is. Dat werkt veel beter dan alles verbieden. Als je dat doet, moet je namelijk ook handhaven, dat lukt je gewoon niet. Praat met de mensen, iedere keer opnieuw. En accepteer dat gedragsverandering nu eenmaal tijd kost.’