Vernon Daal

Programmaleider Aedes-benchmark
Afdeling Sectorontwikkeling & -professionalisering
Vernon Daal

De Aedes-benchmark maakt sinds 2014 het verbeterpotentieel van deelnemende woningcorporaties inzichtelijk. Hiermee draagt de benchmark bij aan een efficiëntere corporatiesector die hard werkt aan haar maatschappelijke opgaven. In het Aedes-datacentrum is alle data op corporatieniveau beschikbaar. Daardoor is deze databank hét startpunt voor allerlei vormen van benchlearning.
Naast mijn werkzaamheden als programmaleider voor de Aedes-benchmark, -benchlearning en -datacentrum, leid ik het project om de afspraken uit Actieagenda Wonen te gaan monitoren.