Aan de slag met Datastandaarden

Nieuws Nieuws · 9 juni 2022
Expert
Michiel van Wezel
Adviseur Datastandaarden

Het implementatieplan voor verdere professionalisering van gegevensuitwisseling in de corporatiesector is goedgekeurd tijdens het Aedes-congres op 9 juni 2022. Aedes kan het implementatieplan voor het project datastandaarden verder uitvoeren. ‘Daar zijn we heel blij mee. Nu kunnen we écht aan de slag’, zegt Michiel van Wezel, adviseur Digitalisering & Informatievoorziening. Hoe kunnen corporaties meedoen en wat kunnen ze verwachten? Je leest het in dit artikel.

Nieuwe standaarden-organisatie ondergebracht bij Aedes

‘Na het positieve congresbesluit kunnen we starten met de oprichting van de nieuwe standaarden-organisatie. Deze wordt voor de eerste jaren ondergebracht als afdeling bij Aedes, daarna evalueren we het project. Corporaties vragen al hoe ze mee kunnen doen en wat de planning is. Goed dat dit enthousiasme er is’, zegt Van Wezel. ‘De komende periode gaan we aan de slag met het opzetten van de organisatie, het betrekken van de leden, en het selecteren en oppakken van de eerste projecten.’

Corporaties die interesse hebben kunnen zich voorbereiden door het implementatieplan datastandaarden te downloaden. Het plan is opgesteld in samenwerking met TNO en geeft inzicht in het proces en de keuze voor een standaarden-organisatie. Een interne analyse geeft inzicht in hoe corporaties nu al met datastandaarden werken. En wat de ambitie is. Corporaties bepalen zelf hoe ze willen aanhaken op het project: willen ze aan het roer staan of meevaren. Van Wezel: ‘We begrijpen dat het niet voor alle corporaties direct mogelijk is om mensen vrij te maken om tijd te besteden aan het project. Die corporaties kunnen meevaren op wat de rest bedenkt.’

‘Er is al veel betrokkenheid vanuit de sector, de verwachting is dat er een groep komt die mee wil denken over de ontwikkeling van standaarden, om standaarden te testen en hun ervaringen te delen. Deze corporaties staan aan het roer. Hoe en wanneer corporaties zich aan kunnen melden volgt later’, aldus Van Wezel.

Benieuwd naar het implementatieplan datastandaarden? Je kunt het hieronder downloaden, wanneer je bent ingelogd via MijnAedes. Heb je nog geen account, maak deze dan eerst aan. De download is alleen beschikbaar voor Aedes-leden.

Praatplaten datastandaarden

Aedes heeft 2 praatplaten ontwikkeld over het werken met datastandaarden in de corporatiesector en hoe corporaties mee kunnen doen. Zo heb je in een oogopslag duidelijkheid over de noodzaak van het werken met datastandaarden en hoe een corporatie zich kan voorbereiden. Gebruik de praatplaten bijvoorbeeld in gesprekken met collega’s.

Klik op de afbeelding voor een uitvergroting, deze kun je ook printen.

Praatplaat 1
Datastandaarden in de corporatiesector

Klik op de afbeelding voor een uitvergroting, deze kun je ook printen.

Praatplaat 2
Werken aan datastandaarden

Convenant verbeteren informatievoorziening getekend

In 2017 hebben corporaties afgesproken werk te maken van standaardisatie. Aedes ondertekende in december van dat jaar het bestuurlijk convenant verbeteren informatievoorziening woningcorporaties, het convenant is in juni 2022 verlengd. In de afgelopen jaren zijn er diverse projecten gestart om de standaardisatie te bevorderen, zoals het stappenplan datakwaliteit, het referentiegrootboekschema (RGS) en referentieprocessen. De sectorstandaarden VERA en CORA bestonden al.

Onlangs hebben CorpoNet, Stichting VERA en Aedes een samenwerkingsovereenkomst ondertekend ter bevordering van het project datastandaarden. Hiermee komt de sectorstandaard VERA in een volgende fase terecht en wordt de doorontwikkeling en het beheer overgedragen aan de nieuw op te richten standaarden-organisatie.

Werken met datastandaarden in de corporatiesector