De digitale inkomensverklaring

Expert
Michiel van Wezel
Michiel van Wezel
Adviseur Datastandaarden

Een aantal corporaties verkent samen met Logius, het ministerie van BZK, de Belastingdienst en Aedes de ontwikkeling van een digitale inkomensverklaring. Het doel is om de inkomenstoets eenvoudiger te maken voor de huurder én de woningcorporatie. Ook helpt digitale gegevensverstrekking woonfraude verminderen. 

Proof of Concept

In 2019 is er een succesvolle Proof of Concept uitgevoerd met de digitale inkomensverklaring. Na voorbereidende werkzaamheden krijgt dit nu een vervolg in een pilot waarbij de toets wordt gebruikt bij echte woningtoewijzingen.

Disclaimer: Bovenstaand filmpje is slechts een Proof of Concept (PoC). Het proces zal verder worden uitgewerkt in de pilot. De uiteindelijke oplossing zal afwijken van de oplossing in het filmpje.

Bij de pilot zijn drie corporaties betrokken, samen met hun woonruimteverdeelkoepel en hun softwareleverancier: 

  • Staedion met Sociale Verhuurders Haaglanden en Zig websoftware
  • Woonstad Rotterdam met Maaskoepel en Embrace
  • GroenWest met Stichting Woonruimteverdeling Regio Utrecht en WoningNet

Start pilot

MijnOverheid is in het najaar van 2019 begonnen met bouwen van het koppelvlak om de praktijktest mogelijk te maken. Ook is de samenwerking tussen alle betrokken ICT partijen gestart (Logius, Zig, Embrace, WoningNet). De drie corporaties zijn druk bezig met de voorbereidingen om de digitale gegevens ook echt te kunnen gebruiken. In de huidige planning gaat Staedion na de zomer als eerste van start met de praktijktest, de andere corporaties volgen zo snel mogelijk.

Na een positieve gezamenlijke evaluatie door betrokken partijen worden de nodige stappen gezet om de digitale toets in productie te nemen en beschikbaar te maken voor andere corporaties.