De kerngroep BIM & vastgoeddata in vier vragen

Nieuws Nieuws · 18 maart 2021

Wouter Kolbeek en Diane van Herpen zijn allebei lid van de kerngroep BIM & vastgoeddata. Zij vertellen u kort over een standaard voor BIM, over de kerngroep en waarom het zo belangrijk is om met een standaard voor de sector te werken bij Bouw Informatie Management (BIM).

Waarom is er een kerngroep BIM & vastgoeddata?

‘Corporaties werken vaak ieder voor zich aan dezelfde opgaven. Nu werken we met een aantal koplopers samen in de kerngroep. Met elkaar hebben we een standaard voor de sector uitgewerkt: de zogenoemde Aedes ILS (Informatie Levering Specificatie). Deze standaard geeft aan hoe je bouwelementen noemt, welke informatie je erover wil hebben en waar je dat zet in een BIM model. Het helpt corporaties om de informatiebehoeften voor vastgoedbeheer gestructureerd uit te vragen bij partijen.’

Wat is het doel van de kerngroep?

‘We werken met de groep aan de volgende doelen:

  • Een standaard neerzetten voor woningcorporaties voor digitalisering van het vastgoedonderhoud en -beheer via een Aedes ILS en BIM-protocol.
  • Het begrijpelijk en toepasbaar maken van BIM en vastgoeddata voor corporaties.
  • Het bieden van de tools en producten die minimaal nodig zijn om te starten met BIM en vastgoeddata.
  • Het onderhouden van het netwerk aan partijen die zich ook met BIM en vastgoeddata bezighouden en relevant zijn voor de standaard die wij als Aedes willen beheren.​'

‘De eerste versie van de Aedes ILS hebben we nu in de praktijk getoetst bij een aantal corporaties. Daar hebben we veel van geleerd en we werken nu aan een verbeterde versie, de Aedes ILS 2.0. Hiermee kunnen corporaties nog makkelijker BIM toepassen en de benodigde vastgoeddata uitvragen. Zeker met hulp van een extra toelichting, tips en trucs. Het doel is de Aedes ILS 2.0 voor de zomer van 2021 te publiceren. Dus houd de website van Aedes en de besloten community Digitalisering & Informatievoorziening in de gaten!’

‘Ook zoeken we aansluiting bij andere digitale ontwikkelingen en standaarden in de bouwketen. Bijvoorbeeld de standaarden die Stichting Ketenstandaard beheert zoals ETIM, maar ook BuildingSmart, CorpoNet (Cora, Vera) en de ILS-en die in de bouw worden gebruikt. En stemmen we af met andere grote vastgoedbeheerders zoals Schiphol, het Rijksvastgoedbedrijf en universiteiten. Zij moeten namelijk net als wij daken, gevels, deuren en ramen onderhouden.’

Wat is het belang van een standaard in de sector voor BIM?

‘Samenwerken aan één standaard voor de hele sector maakt uitwerkingen, ICT-toepassingen en uitwisselingen veel makkelijker. Voor leveranciers van applicaties is het bovendien lonender om daarvoor koppelingen te bouwen als alle corporaties met een standaard werken. Daar profiteren we van.’

‘Voor zover we weten zijn we de enige partij in Nederland die de informatiebehoeften voor de beheerfase van vastgoed heeft uitgewerkt. Hopelijk leidt dit tot een nationale standaard. Het is voor opdrachtnemers namelijk handig als het niet uitmaakt of je voor een commerciële belegger, een particulier of voor een corporatie werkt.’

Hoe kunnen corporatiemedewerkers op de hoogte blijven van de ontwikkelingen?

‘Ieder kwartaal organiseren we kennisbijeenkomsten. Hiermee komen we tegemoet aan de vele vragen die we krijgen. Deze bijeenkomsten kondigen we aan op Aedes.nl en via de besloten community Digitalisering & Informatievoorziening. In de community en tijdens de bijeenkomsten wisselen we ervaringen en informatie uit en komen we in contact met andere corporaties die bezig zijn met vastgoeddata. We leren tenslotte niet alleen van successen, maar vooral ook van fouten.’

Leden kerngroep BIM & vastgoeddata

Naast Wouter Kolbeek van Woonstad Rotterdam en Diane van Herpen van Eigen Haard zitten medewerkers van verschillende corporaties in de kerngroep. Dit zijn Wietse Theeuwen van Havensteder, Kevin van der Vliet van Kleurrijk Wonen, Jerry Lindenhof van Staedion en Astrid Dekker van Woongoed Middelburg.