Digitale inkomensverklaring wordt landelijk mogelijk

Nieuws Nieuws · 5 oktober 2022
Experts
Charlotte Hazewinkel
Adviseur Datastandaarden
Romy Mans
Adviseur Datastandaarden

Het wordt landelijk mogelijk om inkomensgegevens digitaal te delen bij de toewijzing van een sociale huurwoning. Minister De Jonge (VRO) is bezig met een wetsvoorstel om dit te regelen, zo schrijft hij aan de Tweede Kamer. Behalve de regio’s waar dit al mogelijk is, kunnen na de wetswijziging ook corporaties elders hiervan gebruikmaken.  

Reactie Aedes op voorstel wetswijziging

De wetswijziging die in voorbereiding is, geeft corporaties de mogelijkheid om het Burger Service Nummer (BSN) te verwerken. De consultatietermijn van de wetswijziging is verlopen. Samen met corporaties diende Aedes een reactie in op de consultatie.

Aedes is positief over de mogelijkheid voor corporaties om het BSN als unieke sleutel te mogen gebruiken. Het ‘matchen’ van het inkomen met de ingeschreven woningzoekende wordt daardoor veel makkelijker. Wel is het noodzakelijk dat de woningzoekende de mogelijkheid krijgt om naam en geboortedatum digitaal aan te leveren. Het huidige wetsvoorstel ondersteunt dit onvoldoende.

De volledige reactie en de reacties van anderen zijn te vinden op internetconsultatie.nl.

Positieve bevindingen uit pilot

Woningcorporaties toetsen altijd of een kandidaat-huurder een woning mag huren aan de hand van inkomensgegevens. Dit moet volgens de Woningwet.

Sinds 1 januari 2021 krijgen woningzoekenden in de regio’s Haaglanden, Utrecht en Rotterdam al een voorproefje van de snellere en veiliger manier om inkomensinformatie te delen voor een sociale huurwoning. Bij wijze van proef kunnen zij via MijnOverheid digitaal een zogenoemde inkomensverklaring geven. Gebruikers waren positief over de nieuwe werkwijze. Unaniem gaven ze de voorkeur aan de nieuwe werkwijze boven de oude, vooral vanwege het gemak. 

Digitale aanlevering van inkomensgegevens door woningzoekenden aan woningcorporaties en woonruimteverdelers leidt tot meer gemak en minder administratieve lasten. Dat blijkt uit onderzoek van Sira Consulting. Na aftrek van de kosten die de invoering met zich mee brengt, besparen woningcorporaties jaarlijks zo’n € 9,6 miljoen. 

Kijk ook eens bij

Ingangsdatum nog onbekend

Het wetsvoorstel gaat regelen dat woningcorporaties en woonruimteverdelers met het BurgerServicenummer (BSN) mogen werken bij het digitaal uitvoeren van de inkomensverklaring. Zo krijgen ze voor dit doel meer betrouwbare gegevens over de naam, woonplaats en het huidige adres van de woningzoekende. De werkwijze met het digitaal delen van inkomensgegevens komt landelijk beschikbaar zodra de nieuwe wet in werking treedt. Het is nog niet bekend wanneer de wet in de Tweede Kamer wordt behandeld, dus de ingangsdatum is nog niet bekend. 

De regio’s van de pilot mogen de werkwijze blijven gebruiken en uitbreiden. Daarmee komt de nieuwe werkwijze beschikbaar voor alle woningcorporaties en woonruimteverdelers uit de woningmarktregio’s Haaglanden, Rotterdam Rijnmond en Utrecht. De andere regio’s volgen zodra de wet in werking treedt.

Het ministerie van BZK, de Belastingdienst en Aedes voerden deze eerste proef met de digitale inkomensverklaring uit samen met woningcorporaties Cazas Wonen(Utrecht), Staedion (Den Haag) en  Maasdelta (Rijnmond), en woonruimteverdelers Maaskoepel (Rotterdam), SVH (Den Haag)  en SWRU (Utrecht).