‘Door datastandaarden kunnen onze systemen dezelfde taal spreken’

Expert
Michiel van Wezel
Adviseur Datastandaarden

Marijke Kool is directeur-bestuurder van Salland Wonen en als Aedes-bestuurslid betrokken bij de regiegroep Datastandaarden. ‘Het werk van corporaties is niet meer voor te stellen zonder digitalisering’ zegt ze. ‘En ik weet zeker dat we dat nog veel slimmer kunnen doen dan nu’.

Waarom ben jij bij het project Datastandaarden betrokken?

Ze lacht. ‘Ik ben helemaal geen nerd. Maar de neiging om digitalisering daarom maar over te laten aan anderen heb ik altijd weten te onderdrukken. Digitalisering is voor mij een vanzelfsprekend onderdeel van de strategische bedrijfsvoering van de corporatie. In onze organisaties lopen tegelijkertijd meerdere processen: verhuur, renovatie, nieuwbouw. Die laten we ondersteunen door digitale middelen. Dat is complex en vraagt veel van corporaties. Als we dat beter met elkaar en onze ketenpartners afstemmen, kunnen we onze dienstverlening verbeteren en processen innoveren. En het zal ook veel tijd en geld besparen.’

Zonder digitalisering halen we als corporaties onze strategische doelen niet, zo eenvoudig is het. Dus vraagt het om aandacht. En om te kunnen digitaliseren, heb je data nodig. “Data zijn de brandstof voor digitalisering”, is een gevleugelde uitspraak in de regiegroep.
Marijke Kool
Marijke Kool
Directeur-bestuurder van Salland Wonen

Marijke Kool is als Aedes-bestuurslid betrokken bij de regiegroep Datastandaarden

Kun je uitleggen wat datastandaarden zijn?

‘Die maken het mogelijk dat onze digitale systemen met elkaar kunnen praten. Onze systemen zijn nu verkokerd, data zijn daardoor moeilijk uitwisselbaar en niet goed herbruikbaar. Door datastandaarden kunnen systemen dezelfde taal spreken. Een goed voorbeeld vind ik het scherm dat bij bushaltes hangt. Daarop kun je zien hoelang het nog duurt tot de bus komt. Dat is alleen maar mogelijk omdat alle OV-maatschappijen samen een datastandaard hebben afgesproken. Mensen moeten dus eerst met elkaar afspraken maken, voordat systemen met elkaar kunnen praten.’

Wat levert het werken met datastandaarden een corporatie op?

‘Het maakt onze bedrijfsvoering effectiever, efficiënter en innovatiever. De proef met de digitale inkomenstoets is daar een mooi voorbeeld van. De eerste gebruikers zijn erg enthousiast.’

‘En stel je voor dat de onderhoudsaannemer alle gegevens van een reparatieverzoek van de huurder al in zijn systeem heeft omdat hij de gegevens van de bouwer kan hergebruiken. Hoeveel soepeler verloopt de afhandeling van zo’n verzoek dan. Of bedenk hoeveel tijd het scheelt aan administratie als straks de verantwoordingsinformatie (dVi) vooraf al is ingevuld in het portaal van SBR-wonen.’

‘Voor huurders is er ook nog een indirect effect. Als mijn corporatie dankzij het werken met datastandaarden efficiënter werkt, kan ik meer medewerkers inzetten voor individuele begeleiding van huurders die daarom vragen. Ik ben ervan overtuigd dat dit in deze complexe wereld voor corporaties steeds belangrijker wordt.’

‘Ook levert het ons meer flexibiliteit in leverancier- en softwarekeuze. Datastandaarden maken ons onafhankelijker. Het verbaast mij wel eens dat we ons soms helemaal overleveren aan een leverancier van het ERP-softwarepakket.’

Kijk ook eens bij

Hoe kunnen corporaties dit samen oppakken?

‘Een corporatie kan dit niet alleen, standaarden maak je met elkaar. Als we echt verdere stappen willen zetten met digitalisering, moeten we verdergaand samenwerken. Dat vinden corporaties niet altijd leuk, want dat gaat deels ten koste van autonome keuzes. Maar we moeten dit echt samen doen.’

Digitale systemen met elkaar laten praten, begint met mensen met elkaar te laten praten.
Marijke Kool
Marijke Kool
Directeur-bestuurder van Salland Wonen

Marijke Kool is als Aedes-bestuurslid betrokken bij de regiegroep Datastandaarden