Eerste gebruikers positief over digitale inkomensverklaring

Nieuws Nieuws · 11 november 2021
Experts
Charlotte Hazewinkel
Adviseur Datastandaarden
Romy Mans
Adviseur Datastandaarden

Deelnemers aan de proef Digitale Inkomensverklaring Woningcorporaties zijn positief over de nieuwe werkwijze. Bij deze proef geven 3 woningcorporaties in de regio’s Haaglanden, Utrecht en Rotterdam woningzoekenden de mogelijkheid om via MijnOverheid digitaal een inkomensverklaring te geven. De deelnemers kunnen op deze manier eenvoudig, veilig en snel online hun inkomensgegevens delen.

Het doel van de proef is meer gemak voor de woningzoekende, minder administratieve lasten voor de woningcorporatie en het tegengaan van woonfraude.

Voorkeur voor digitaal delen

De deelnemers noemen de nieuwe manier van inkomensgegevens delen een aangename verrassing. Unaniem geven ze de voorkeur aan de nieuwe werkwijze boven de oude. Met het direct digitaal delen van de juiste gegevens vervallen de stappen: opvragen van een inkomensverklaring bij de Belastingdienst, downloaden, printen en versturen van de verklaring naar de woningcorporatie of woonruimtebemiddelaar. En ook afwachten of de post wel goed is aangekomen.

Woningcorporaties toetsen altijd aan de hand van inkomensgegevens of een kandidaat-huurder een woning mag huren. Dit moet volgens de Woningwet. De nieuwe werkwijze maakt de inkomensgegevens ook betrouwbaarder voor de woningcorporatie, waardoor deze eerlijker kan toewijzen. Na inloggen geeft de gebruiker eenmalig opdracht om een vastgestelde set aan inkomens- en identificerende gegevens te delen met de woonruimteverdeler. De gegevens worden alleen voor dit specifieke doel gebruikt. 

Kijk ook eens bij

Evaluatie en vervolg

De proef Digitale Inkomensverklaring Woningcorporaties is gestart op 1 juni 2021 en loopt nog tot 31 december 2021. Het ministerie van BZK, de Belastingdienst en Logius voeren de proef uit samen met woningcorporaties Groenwest (Utrecht), Staedion (Den Haag) en Woonstad (Rotterdam), en woonruimteverdelers Maaskoepel (Rotterdam), SVH (Den Haag) en SWRU (Utrecht). Ook Aedes is betrokken.

Als alle resultaten er zijn wordt bekeken of de digitale inkomensverklaring ook voor de andere woningcorporaties beschikbaar komt. 

Update 1 december 2021

De motie van Kamerlid Daniel Koerhuis (VVD) voor een landelijke invoering van de digitale inkomensverklaring is, na een succesvolle evaluatie, op 30 november aangenomen door de Tweede Kamer. Nu de proeffase is afgelopen is het tijd voor een landelijke uitrol. Steun vanuit de Kamer versnelt dit proces. Dat vond ook Gijsbert van Herk, bestuursvoorzitter Staedion en daarom deed hij een oproep hiertoe. De doorontwikkeling is belangrijk, zodat het in de toekomst mogelijk wordt om meer gegevens te kunnen delen via DigiD. Aedes ondersteunt dit en zet zich met andere partijen in om de doorontwikkeling te realiseren.