‘Er is veel winst te behalen met datastandaarden’

Nieuws Nieuws · 10 mei 2022
Expert
Michiel van Wezel
Adviseur Datastandaarden

Michiel Stornebrink werkt voor TNO aan data-infrastructuren, standaarden en afsprakenstelsels om het delen van data makkelijker te maken. Dat doet hij in diverse sectoren, waaronder ook voor Aedes als kwartiermaker datastandaarden. ‘Met goede data en mogelijkheden voor uitwisseling ben je beter in control. Je organisatie is wendbaarder en je kunt sneller innoveren.’

De lekenvraag: wat zijn datastandaarden?

‘Een datastandaard is een afspraak over hoe je gegevens structureert. Die afspraken zijn heel behulpzaam om je eigen organisatorische processen en systemen uniform te krijgen met anderen. Daardoor is minder maatwerk nodig en kun je veel makkelijker data uitwisselen met anderen. Denk maar aan dVi, klantgegevens en vastgoedinformatie. Een ander soort standaard zijn bijvoorbeeld de stekkers van laadpalen voor elektrische auto’s. Die moeten overal hetzelfde zijn, anders werkt elektrisch rijden nooit op grote schaal. Er is dus ook een schaalbare infrastructuur nodig. Dat geldt ook voor data delen.’

Waar staat de corporatiesector op dit vlak?

‘Voor Aedes hebben we de afgelopen maanden samen met corporaties gekeken hoe we hiermee aan de slag kunnen. We zien dat eigenlijk iedereen die we spreken, ermee aan de slag wil. Maar het vraagt ook commitment voor de lange termijn: de kost gaat voor de baat uit. Er gebeurt al veel. Denk maar aan de VERA-standaard, RGS en SBR-wonen – daar is volop laaghangend fruit te plukken. Dat vergt natuurlijk kennis, die schaars en versnipperd aanwezig is.'

'Daarom adviseren we Aedes gezamenlijk te investeren in de implementatie van datastandaarden en benodigde ondersteuning. Een standaardenorganisatie kan de toepassing van standaarden aanjagen en een doorlopend standaardisatieproces faciliteren en ondersteunen. Daarnaast hebben we een plan gemaakt voor significante opschaling door de formulering van een brede set aan standaarden.’

Lees verder onder de quote. 

Pluk laaghangend fruit en ga aan de slag met standaarden die er al zijn.
Michiel Stornebrink
Michiel Stornebrink
Senior consultant TNO

Heb je een mooi voorbeeld uit een andere sector?

‘De ketenstandaard Bouw en Techniek is dé organisatie voor standaarden in de bouwketen. Daar kan de corporatiesector op aansluiten. Dat gebeurt al deels maar daar kan meer worden uitgehaald. Ook is er Cross-sectorale e-facturatie. Dat is een breed netwerk van serviceproviders voor de verwerking van facturen. Dit afsprakenstelsel wordt ondersteund door de overheid. Software kan de facturen van leveranciers rechtstreeks inschieten in het systeem van de opdrachtgever. Dat scheelt veel tijd.’

Wat is volgens jou het grootste voordeel van werken met datastandaarden?

‘Dat zijn er meer dan een. Allereerst kun je meer kwaliteit leveren en je huurder beter van dienst zijn. Je bent wendbaarder doordat je gemakkelijker leveranciers kunt inschakelen. Ook is je organisatie beter in control met data. We zijn hard op weg naar een datagedreven maatschappij. Machinelearning en Artificial Intelligence zijn gebaseerd op data. Dat vraagt om kwalitatief goede data én de juiste interpretatie daarvan. Hoe innovatiever je bent, hoe meer profijt je daarvan hebt.'

'Daarnaast verminder je risico’s, omdat je een beheersbaar IT-landschap hebt met minder koppelingen en minder maatwerk. Tot slot is een groot voordeel de winst in tijd en kosten. Bijvoorbeeld doordat je de softwareleverancier niet meer hoeft te vragen om een maatwerkkoppeling. Je kunt ook gemakkelijker wisselen van softwarepakket of leverancier. Dat scheelt alles bij elkaar geld en tijd.’