Instrumenten Informatiemanagement (BIM)

Expert
Michiel van Wezel
Michiel van Wezel
Adviseur Datastandaarden

Woningcorporaties die actuele informatie hebben over bestaand vastgoed en bouwprojecten kunnen veel kosten besparen. Regie op informatiestromen biedt bovendien managementinformatie die de bedrijfsvoering ondersteunt. Aedes pleit er daarom voor dat corporaties met Bouw Informatie Management (BIM) aan de slag gaan. Om hen te ondersteunen bij gebruik en invoering, ontwikkelde Aedes de BIM-leidraad en het BIM-protocol voor woningcorporaties.

Woningcorporaties werken veel samen met andere partijen. Bij renovatie, nieuwbouw of bij maatschappelijke opgaven. Het delen van actuele gegevens, binnen de organisatie én met externe partijen, wordt daarbij steeds belangrijker. Ook vraagt de samenleving daarbij om efficiëntie en transparantie. Binnen de organisatie vraagt dit om een andere cultuur en een andere manier van werken. Het toepassen van het BIM gedachtegoed kan corporaties helpen om deze samenwerking en transparantie te bereiken.

CORA en VERA

De leidraad en het protocol sluiten aan bij CORA en VERA, de onafhankelijke standaarden die corporaties ondersteunen bij de informatisering en digitalisering van hun werkprocessen. De BIM-leidraad en het -protocol zijn ontwikkeld door een groep vertegenwoordigers van negen corporaties en is gefinancierd door FLOW.

Community Digitalisering en informatievoorziening

Onderstaande BIM-documenten kunt u vinden in de Aedes-community ‘Digitalisering en Informatievoorziening’ (bij het tabblad documenten – BIM). Als Aedes-lid kunt u geheel kosteloos lid worden van de community. 

  • BIM-leidraad voor woningcorporaties (Aedes, april 2016)
  • BIM-protocol voor woningcorporaties (Aedes, april 2016)
  • Visie Aedes: Regie over informatie, BIM voor woningcorporaties (Aedes, januari 2015)