Inzicht in processen levert veel op

Nieuws Nieuws · 24 juni 2020
Expert
Michiel van Wezel
Michiel van Wezel
Adviseur Datastandaarden

Processen blijken vaak niet beschreven bij corporaties. Het project Processenboek brengt hier verandering in, door corporaties inzicht te geven in de meest voorkomende processen. Een goed beschreven proces bespaart tijd en geld. Aedes en Corponet nemen het initiatief. 

Het project levert een Processenboek op, waarin de meest standaardprocessen voor woningcorporaties zijn beschreven. En inzicht hoe deze in kaart kunnen worden gebracht. Een kernteam is gestart met het uitwerken van één proces: het incassoproces. Is dit succesvol? Dan worden er meer processen uitgewerkt.

Dagelijkse processen

Waar komt de behoefte aan een Processenboek vandaan? ‘Uit ervaring blijkt dat corporaties hun processen niet altijd goed vastgelegd hebben’, terwijl het vaak de dagelijkse werkzaamheden betreffen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het huurincasso proces. Dat komt iedere maand terug. Vaak is niet goed inzichtelijk wat er door wie, wanneer gedaan wordt. Zonde, want dit inzicht kan tijd en dus geld opleveren.’

‘De reden waarom de processen niet in kaart zijn gebracht, is vaak een gebrek aan tijd of het feit dat het werk al jaren op dezelfde manier gaat. Omdat corporaties allemaal met dezelfde processen te maken hebben - ze doen allemaal vergelijkbaar werk - is het idee ontstaan om dit centraal op te pakken. Dat leidt tot een 'referentieproces' dat een corporatie kan gebruiken als onderlegger om het eigen proces meer in detail uit te werken.’ zegt Martijn Videler, projectleider Processenboek.

Aanpak

De aanpak van het project bestaat onder andere uit het bepalen van de structuur van het Processenboek. Het is vooral de bedoeling om slim gebruik te maken van kennis en documentatie die al voorhanden is in de sector, zoals de CORA. Daardoor kan het kernteam snel iets opleveren dat getoetst kan worden door de sector. De referentieprocessen worden onderdeel van CORA.

Samenwerking

Het kernteam bestaat uit onder andere deelnemers vanuit Aedes, Corponet/CORA, HYRA, SWEMP, G6 en De Vernieuwde Stad.