Makkelijk en veilig woningen toewijzen

Experts
Charlotte Hazewinkel
Adviseur Datastandaarden
Romy Mans
Adviseur Datastandaarden

Komende zomer moet het wetsvoorstel voor de digitale inkomensverklaring door de Tweede en Eerste Kamer zijn. Vanaf dat moment kunnen zowel woningzoekenden als verhuurders profiteren van deze veilige, eenvoudige en snelle inkomenscheck.

De digitale inkomensverklaring (DIV) betekent dat woningzoekenden, door in te loggen op MijnOverheid, makkelijk en snel gevalideerde inkomensgegevens digitaal kunnen delen. Het ministerie van BZK, de Belastingdienst, Logius (de dienst digitale overheid) en softwareleveranciers hebben samen met Aedes en de pilotregio’s Haaglanden, Rotterdam en Utrecht gewerkt aan deze oplossing.

Direct vanuit de bron

Dankzij de samenwerking met de overheid kunnen de inkomensgegevens direct vanuit de bron, de Belastingdienst, worden opgehaald. Vincent Koudijs, Teammanager verhuur en verkoop bij Cazas Wonen, is betrokken bij de pilot in regio Utrecht.

‘Deze methode zorgt voor een veilig, snel en foutloos proces van woningtoewijzing. Nu is het vaak zo dat woningzoekenden bij de woonruimteverdeler hun inkomensgegevens uploaden via een formulier. Zij moeten dan dus eerst inloggen bij de Belastingdienst en het document vervolgens delen. Dat is meer gedoe én minder veilig.’

Er zijn ook marktpartijen die soortgelijke oplossingen bieden, maar wat Vincent betreft is de digitale inkomensverklaring de beste oplossing. ‘Er is vanuit privacywetgeving naar gekeken, het is gebruiksvriendelijk, snel te implementeren en ook de prijs is heel aantrekkelijk.’

Kijk ook eens bij
Dankzij de digitale inkomensverklaring kunnen we eerlijker woningen toewijzen.
Vincent Koudijs
Vincent Koudijs
Teammanager verhuur en verkoop bij Cazas Wonen

Minder kans op fouten

Woningzoekenden in de pilotregio Utrecht maken er al volop gebruik van. ‘Er komt in ons systeem dan een vinkje te staan: het inkomen is gevalideerd. Dat maakt de administratieve last veel minder, en voor de woningzoekenden verloopt het proces sneller.’  Doet een woningzoekende een zoekopdracht in het woningaanbod, dan krijgt hij of zij bovendien alleen de woningen te zien die in aanmerking komen. ‘Dankzij de digitale inkomensverklaring kunnen we eerlijker woningen toewijzen. Er is minder kans op fouten en fraude. Dat is ook enorm belangrijk, nu woningen schaars zijn.’