‘Met datastandaarden kunnen we veel geld besparen’

Expert
Michiel van Wezel
Adviseur Datastandaarden

‘Wanneer iedereen informatie uitwisselt via vaste standaarden kunnen corporaties veel geld besparen’, aldus Roland Schweigl, teammanager Informatisering & Automatisering bij woningcorporatie Mooiland en lid van de regiegroep Datastandaarden. Aan de hand van 6 vragen vertelt Roland waarom datastandaarden zo belangrijk zijn voor corporaties.

Je bent lid van de regiegroep Datastandaarden. Wat houdt dat in?

‘De regiegroep Datastandaarden houdt zich bezig met alle standaarden in de corporatiesector. Onder andere CORA als referentie-architectuur voor de corporatieprocessen en VERA als datastandaard. De regiegroep bewaakt alle standaarden, brengt die bij elkaar en onder de aandacht van corporaties. En zorgt zo voor een versnelling in het gebruik en de doorontwikkeling van deze standaarden.’

Je werkt bij Mooiland, een corporatie in Brabant. Waarom is dit een belangrijk onderwerp voor jullie?

‘In mijn ogen is dit belangrijk voor elke corporatie. Dus alles wat voor Mooiland geldt, is ook van toepassing op andere corporaties. We kunnen veel geld besparen wanneer iedereen informatie uitwisselt via vaste standaarden. Dat geld kan dan op andere manieren worden ingezet, bijvoorbeeld bij renovaties of verduurzaming van onze woningen. Daarnaast kunnen corporaties – en ook partners – makkelijker samenwerken als je werkt volgens een (data)standaard. De analogie die ik vaak maak, is die met een gemeenschappelijke taal. Als we allemaal dezelfde taal spreken is het makkelijker om samen te werken, elkaar te begrijpen, onderwerpen uit te wisselen en dingen goed te doen. Datastandaarden zijn die gemeenschappelijke taal bij informatie-uitwisseling.’

We besparen veel geld door te werken met datastandaarden, het gaat hier echt om miljoenen. Onze huurders hebben er veel voordeel van als we het geld op een andere manier kunnen inzetten. Denk aan woningverbeteringen, huurverlaging, verduurzaming, nieuwe woningen en meer.
Portretfoto van Roland Schweigl, Mooiland
Roland Schweigl

Roland Schweigl is teammanager Informatisering & Automatisering bij woningcorporatie Mooiland en lid van de regiegroep Datastandaarden.

Wat gaan huurders merken van het feit dat corporaties werken met datastandaarden? Kun je een voorbeeld geven?

‘Eigenlijk heb ik al een paar voorbeelden genoemd. We besparen veel geld door te werken met datastandaarden, het gaat hier echt om miljoenen. Onze huurders hebben er veel voordeel van als we het geld op een andere manier kunnen inzetten. Denk aan woningverbeteringen, huurverlaging, verduurzaming, nieuwe woningen en meer.’

‘Daarnaast verbetert ook de kwaliteit van de communicatie met de huurders, doordat we betere informatie hebben. Hierdoor is het ‘first time right’ principe veel vaker van toepassing. We kunnen een huurder die ons om informatie vraagt (telefonisch, digitaal via mail of de klantportal) veel sneller en adequater helpen. Hierdoor zijn onze huurders meer tevreden.’     

En wat merken corporatiemedewerkers ervan?

‘In samenwerking met andere corporaties of stakeholders merken we dat informatie op dezelfde manier wordt geïnterpreteerd. Dit maakt de onderlinge communicatie veel eenvoudiger en verhoogt het kennisniveau van medewerkers. Wanneer iemand bij een andere corporatie gaat werken kost de overgang veel minder moeite. En wat ik al aangaf: je kunt klanten en huurders beter helpen doordat de kwaliteit van informatie goed is.’

Waar loop je nu in de praktijk tegenaan als je datastandaarden wil gebruiken?

‘Heb je even… helaas zijn er nog veel punten. Enkele zaken waar we in de praktijk tegenaan lopen:

  • Systemen die nog niet ingericht zijn volgens de standaarden, waardoor informatie-uitwisseling heel moeizaam tot onmogelijk is.
  • De onwil om standaarden te gebruiken, omdat men er niet in gelooft of om geen vertraging te hebben bij de invoering van een nieuw systeem.
  • Een veel gehoorde opmerking is we "doen het later wel". Privé vergelijk ik dat met parket leggen; "de plinten komen later wel….." en dan liggen die er nog niet als je gaat verhuizen.’
  • Leveranciers die standaarden niet willen implementeren, omdat het omzet scheelt. We merken gelukkig wel dat dit steeds minder wordt, omdat het onderhouden van al dat maatwerk (in plaats van de standaarden) uiteindelijk ook de leveranciers tijd en dus geld gaat kosten.’
Kijk ook eens bij

Je spreekt vaak collega’s van andere corporaties. Wat proef je in de sector aan energie op dit thema?

‘Door de toegenomen digitalisering van de maatschappij ligt het thema op diverse tafels van bestuur, directies, belangengroepen en stakeholders. De regiegroep Datastandaarden is niet voor niets door het Aedesbestuur in het leven geroepen. Digitale informatie-uitwisseling is enorm belangrijk geworden. Dit geldt zeker voor de kwaliteit van informatie, want we sturen op deze informatie. We moeten erop kunnen vertrouwen dat de informatie correct is en we zo de juiste beslissingen kunnen nemen. Naast onze huurders en ons bezit, is informatie net zo’n grote "asset" geworden.’

Lees meer over