Met welke 5 projecten gaat de afdeling Datastandaarden aan de slag?

Nieuws Nieuws · 8 februari 2023
Experts
Ton Monasso
Ton Monasso
Manager Datastandaarden
Michiel van Wezel
Michiel van Wezel
Adviseur Datastandaarden

De afdeling Datastandaarden gaat de komende periode met de volgende 5 projecten aan de slag:

  1. Koppelvlak voor Landelijk Portaal Sociale Huurwoningen
  2. Klantportaal-koppeling conform VERA-standaard
  3. Compliance-framework Datastandaarden
  4. E-facturatie/Peppol
  5. Digitale inkomensverklaring

Deze keuze is tot stand gekomen en vastgesteld in samenwerking met diverse werkgroepen van Aedes-leden. Het gaat deels om nieuwe projecten en deels om projecten die de afdeling verder uitwerkt. Binnen elk project zetten we eerst een aantal overzichtelijke stappen, waarna we opnieuw bekijken of en hoe we ermee verder gaan. Er kan dan weer ruimte ontstaan voor nieuwe projecten.

De 5 projecten op hoofdlijnen:

1. Koppelvlak voor Landelijk Portaal Sociale Huurwoningen

Als en wanneer het Landelijk Portaal Sociale Huurwoningen de lucht in gaat, moet het platform ‘praten’ met regionale platformen. Datastandaarden zijn hiervoor onmisbaar. Dit project richt zich op de specificatie voor standaardkoppelingen voor deze informatie-uitwisseling.

2. Klantportaal-koppeling conform VERA-standaard

In 2021 heeft VERA de specificatie voor een koppelvlak tussen administratieve systemen (ERP) en het klantportaal opgeleverd. De eerste testen lopen bij KleurrijkWonen, samen met Cegeka en DataBalk. Dit project richt zich op een bredere implementatie en toepassing van de klantportaal-koppeling: de ‘begeleiding naar volwassenheid’.

3. Compliance-framework Datastandaarden

Om van datastandaarden een succes te maken, is het belangrijk dat softwareleveranciers ze op de goede manier ondersteunen en dat corporaties ze voldoende en correct gebruiken. Om dit mogelijk te maken ontwikkelen we een compliance-framework. Een belangrijk onderdeel hiervan is een nieuwe Bestuursadviescommissie (BAC), die het algemeen bestuur adviseert over (verplicht) gebruik van standaarden.

4. E-facturatie/Peppol

Digitaal factureren gebaseerd op de internationale Peppol-standaard heeft onder andere bij Stedin (netbeheerder) tot een enorme kwaliteitsverbetering en kostenreductie geleid. Zij spoort corporaties aan e-facturatie nu ook te gaan gebruiken. Dit project richt zich op bredere toepassing van van de bestaande externe Peppol-standaard bij corporaties.

5. Digitale inkomensverklaring

De digitale inkomensverklaring stelt woningzoekenden in staat om hun inkomensgegevens via MijnOverheid aan te leveren aan de corporatie. Dit project draait om het gebruik van de digitale inkomensverklaring door zoveel mogelijk corporaties, zodra de wetgeving dit mogelijk maakt.

Heb je vragen over deze projecten?