Proef Digitale Inkomensverklaring woningcorporaties

Nieuws Nieuws · 1 juni 2021
Experts
Charlotte Hazewinkel
Adviseur Datastandaarden
Romy Mans
Adviseur Datastandaarden

Online eenvoudig, veilig en snel je inkomensgegevens delen. Die belofte krijgen woningzoekenden van deelnemende corporaties aan de proef Digitale Inkomensverklaring Woningcorporaties. Leidt het delen van informatie via MijnOverheid tot meer gemak voor de woningzoekende, minder administratieve lasten voor de woningcorporatie en een eerlijkere toewijzing van woningen? Dat moet blijken uit deze pilot, die start op 1 juni 2021.

‘Geef burgers meer regie over hun gegevens, dat staat in de Kamerbrief Regie op Gegevens’, vertelt Louis Tinselboer van de directie Digital Overheid. ‘Met de proef Digitale Inkomensverklaring Woningcorporaties proberen we dat voor het eerst uit. We testen een digitale oplossing waarbij woningzoekenden via MijnOverheid hun inkomensgegevens delen met woningcorporaties.’

Winst voor woningzoekende

‘Snel, eenvoudig en veilig: dat is de winst voor de woningzoekende’, zeggen de deelnemende regio’s Haaglanden, Rotterdam en Utrecht. Met het direct digitaal delen van de juiste gegevens vervallen de stappen: opvragen van een inkomensverklaring bij de Belastingdienst, downloaden, printen en versturen van de verklaring naar de woningcorporatie of woonruimtebemiddelaar. En ook afwachten of de post wel goed is aangekomen.

In de pilot werkt het als volgt: in het aanvraagproces wordt een ‘uitstapje’ gemaakt naar MijnOverheid. De woningzoekende logt in met zijn of haar DigiD en na het geven van toestemming worden de gegevens met de woningcorporatie gedeeld. Eenvoudiger voor de woningzoekende, kostenbesparend voor de corporatiesector. En door de kleinere kans op fraude met vervalste inkomensverklaringen is de verdeling van woningen eerlijker.

Innovatieve oplossingen

De pilot is een complex project met een flinke voorbereidingstijd. De eerste verkenningen startten ruim twee jaar geleden. Het is voor het eerst dat burgers gegevens die de overheid over hen vastlegt, zélf digitaal kunnen delen met een externe partij. Dat vraagt om innovatieve oplossingen met veel aandacht voor veiligheid, betrouwbaarheid, heldere juridische kaders en goede voorlichting voor de woningzoekenden.

Samenwerking pilot

Bij deze proef werken de corporatiesector, Logius en de Rijksoverheid (BZK en de Belastingdienst) nauw samen. Naast de drie participerende regio’s (Haaglanden, Utrecht en Rotterdam) is ook Aedes betrokken. De pilot duurt 6 tot 9 maanden. Bij positieve resultaten kan de digitale inkomensverklaring landelijk worden ingevoerd.

Een filmpje van de regio Haaglanden laat u zien hoe het werkt.