‘Tijd om te investeren in een professionele organisatie voor datastandaarden’

Expert
Michiel van Wezel
Adviseur Datastandaarden

‘Om maximaal te profiteren van de kansen die datagedreven werken biedt, is het tijd om als sector te investeren in een professionele organisatie voor datastandaarden.’ Aan het woord is Jurgen de Ruiter, voorzitter VERA (Volkshuisvesting Enterprise Referentie Architectuur​). In antwoord op 5 vragen vertelt Jurgen over het nut van het werken met datastandaarden.

Je bent voorzitter van VERA. Dan heb je vast veel verstand van datastandaarden?

‘Dat durf ik nog niet met 100% te zeggen, maar ik heb het afgelopen jaar wel heel veel bijgeleerd over datastandaarden. Gelukkig zijn er veel enthousiaste specialisten die samen de CORA- en VERA-standaarden ontwikkelen en beheren. Corporaties en leveranciers werken binnen VERA ook samen met partners, zoals Ketenstandaard voor Bouw en Techniek, SBR en Aedes.’

‘Ik zie inmiddels ook hoe belangrijk het is dat we in onze sector uitgaan van datastandaarden. Daar hebben we onder andere VERA voor: VERA zorgt voor uniforme, gestandaardiseerde datadefinities, zodat we data allemaal op dezelfde manier interpreteren, dezelfde taal spreken. Zowel binnen de corporatie als met de ketenpartners. Door datastandaarden te gebruiken voorkom je fouten en onduidelijkheid, verlopen de processen efficiënter en verlagen we de kosten.’

Hoe kunnen we datastandaarden nu al in de praktijk gebruiken?

’Veel woningcorporaties gebruiken vaak ongemerkt al datastandaarden, en ondervinden dat die onmisbaar zijn. Mooie voorbeelden zijn de standaarden voor de informatie-uitwisseling tussen de woningcorporaties en de woonruimteverdeelsystemen. Ook de dVi, de jaarlijkse verantwoording voor de toezichthouders, is gebaseerd op de VERA-standaard. Een ander goed voorbeeld is uitwisseling van opdrachten en facturen via leveranciersportalen tussen corporaties en aannemers.’

‘Inmiddels zijn zowel CORA als VERA al behoorlijk ver ontwikkeld en in de praktijk goed ingeburgerd. Aedes heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het Processenboek en het Referentie Grootboek Schema (RGS). Hiermee hebben we al een complete set van standaarden voor klant, vastgoed en de financiële verantwoording.’

Corporaties maken al succesvol gebruik van datastandaarden, maar om maximaal te profiteren van de kansen die datagedreven werken biedt, is het tijd om als sector te investeren in een professionele organisatie voor standaardisatie.
Portretfoto van Jurgen de Ruiter, voorzitter VERA
Jurgen de Ruiter
Voorzitter VERA

Wat is ervoor nodig dat corporaties VERA gaan gebruiken en starten met datastandaarden?

‘Zoals ik eerder zei maken corporaties al succesvol gebruik van datastandaarden, maar om maximaal te profiteren van de kansen die datagedreven werken biedt, is het tijd om als sector te investeren in een professionele organisatie voor standaardisatie. Deze organisatie gaat de bestaande standaarden doorontwikkelen en beheren en daarnaast zorgen voor verbinding en afstemming met standaarden van andere sectoren en instanties waarmee we intensief samenwerken.’

‘Daarnaast is meer ondersteuning nodig bij de adoptie van de datastandaarden door corporaties en IT-leveranciers. Bijvoorbeeld met een helpdesk en trainingen, maar ook door een datakeurmerk voor softwareapplicaties.’

Kijk ook eens bij

Wat is de missie van VERA, oftewel jouw droom?

‘Mijn droom is dat corporaties hun data zo goed op orde en gestandaardiseerd hebben, dat het delen van data met huurders, leveranciers en andere partners bijna geen inspanning meer kost. Hierdoor wordt digitalisering en het benutten van de beschikbare data een stuk eenvoudiger en efficiënter. Ik vergelijk het graag met platformen zoals Coolblue of Funda. Dit zal leiden tot een betere dienstverlening voor de huurders en leuker werk bij corporaties. Dat betekent ook dat er meer tijd vrij komt voor persoonlijke aandacht en maatwerk, juist daarin onderscheiden we ons van veel andere dienstverleners.’  

‘Ook kunnen corporaties kansen rondom nieuwe technologieën zoals Digital Twins en Smart building beter benutten. Gebouwen en installaties worden steeds slimmer, bijvoorbeeld doordat ze zijn voorzien van sensoren die communiceren via netwerken. Hierdoor ontstaan tal van nieuwe mogelijkheden voor beter beheer en onderhoud. Bij de energietransitie zien we nu al dat duurzaam en lokaal opwekken van energie niet zonder digitale oplossingen kan. Tegelijkertijd komen er steeds meer digitale diensten bij ter verbetering van het wooncomfort, de gezondheid en veiligheid van onze huurders.’

Heb je een tip en een top voor onze sector om datastandaarden tot een succes te maken?

Top: Binnenkort levert VERA een vernieuwde datastandaard op voor de koppeling tussen ERP en Portals, daarmee maken we het corporaties nog makkelijker om een goed klantportaal neer te zetten. Dit is mede mogelijk gemaakt door een investering van Aedes in de ontwikkelkosten.’

Tip: Maak als woningcorporatie een stappenplan voor de implementatie van datastandaarden. Dat maakt het makkelijker om op de juiste momenten de juiste afwegingen te maken.’

Wil je als corporatie nog meer profiteren van datastandaarden? Neem dan de volgende stappen:
1. Breng in beeld waar je huidige datadefinities afwijken van de datastandaarden en in hoeverre dit leidt tot inefficiënties of extra kosten. Bijvoorbeeld door extra bewerkingen of hoge kosten voor koppelingen.
2. Bedenk vanuit de geplande IT-projecten wanneer je deze afwijkingen op een logisch moment kunt corrigeren. Neem de gebruikers tijdig mee in deze verandering, zodat de impact op processen en rapportages vooraf duidelijk zijn.
3. Neem bij selecties en implementaties van (nieuwe) applicaties de datastandaarden altijd als uitgangspunt. Leveranciers moeten inzicht geven in hoeverre ze de datastandaarden wel of niet hanteren én concreet maken wanneer ze (volledig) voldoen aan de standaarden.