Uniform jaarrekeningmodel in de maak

Nieuws Nieuws · 9 februari 2023
Expert
Sander Middendorp
Adviseur Datastandaarden

Met het Referentie Grootboek Schema (RGS) kun je straks de jaarrekening deponeren in XBRL, een open standaard voor financiële informatie. Erik Kes van Havensteder, die hier met een werkgroep hard aan trekt, vertelt wat de stand is en roept controllers op om feedback te geven op de huidige bevindingen.

Dankzij RGS kunnen corporaties cijfers met elkaar vergelijken. Ook kan de financiële verantwoordingsinformatie voor dVI daarmee al system-to-system worden aangeleverd. Op meerdere fronten wordt nu gewerkt aan verdere automatiseringsmogelijkheden. Zo kijkt een subwerkgroep bijvoorbeeld hoe je consolidatie kunt doen met RGS. Daarnaast werken Erik en zijn werkgroep aan een uniform jaarrekeningmodel, dat corporaties vervolgens direct via XBRL kunnen aanleveren.

Uitleg mist

‘RGS werd in eerste instantie ingericht om de dVI te maken’, vertelt Erik. ‘In verhouding tot de jaarrekening is de dVi echter vrij summier. Dat gaat alleen om de balans en de winst- en verliesrekening, maar niet de toelichtingen daarop.’

Zijn werkgroep, die is opgericht op initiatief van Aedes, redeneert vanuit het eindproduct, de jaarrekening. ‘Nu is de toegevoegde waarde van RGS daarvoor nog beperkt: je kunt een functionele jaarrekening maken, maar er wordt nog geen uitleg gegeven op de rekeningen. Dat kan tot interpretatieverschillen leiden. Wij ontwikkelen een eenduidige toelichting op de jaarrekening voor corporaties en koppelen RGS daaraan. Dan wordt duidelijk wat waar moet worden geboekt.’

Modellen van accountants

De werkgroep vroeg bij verschillende accountantskantoren de jaarrekeningmodellen op. Vervolgens legden ze die naast RGS en keken of ze daarmee al een toelichting op de jaarrekening konden maken. Erik: ‘Wij concludeerden dat op basis van het huidige RGS geen van die modellen te maken zijn. Ook zagen we verschillen tussen de modellen van de accountantskantoren.’

De werkgroep ging daarnaast te rade bij accountantskantoren die mkb-controles doen. ‘De corporatiesector heeft er nog geen ervaring mee om te deponeren in XBRL, maar het mkb doet dat al een paar jaar. Dat hielp, want we konden zien hoe het proces in de praktijk gaat. En dat dit straks bijvoorbeeld ook de mogelijkheid voor de accountant geeft om digitaal de handtekening te zetten.’ Voor accountants is werken met RGS niet anders dan andere rekenschema’s.

Bijna op de helft

Hoe is de werkgroep met die inzichten concreet aan de slag gegaan? ‘Elke week nemen we een jaarrekeningpost en bekijken we hoe die in de verschillende modelrapportages staat. Met de richtlijnen in de hand bespreken we vervolgens wat we het meest passende model vinden. Op dit moment hebben we 40% van de jaarrekening doorgenomen.’

Nu is het moment om anderen erbij te betrekken, zegt Erik. Hij is bij Havensteder in Rotterdam verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening. Die ervaring gebruikt hij natuurlijk in deze werkgroep, maar hoewel Havensteder een grote corporatie is, weet Erik dat er hiaten kunnen zijn. ‘Havensteder heeft waarschijnlijk niet alle activiteiten, die bij andere corporaties wel spelen. We willen dit zorgvuldig doen. Als je een standaard maakt, die je vervolgens automatiseert, moet die zo compleet mogelijk zijn. Dat is cruciaal.’

Geef feedback

Erik roept controllers en financieel specialisten op om feedback te geven. In de community voor controllers vind je de standaard die de werkgroep tot nu toe voor diverse posten heeft gemaakt. ‘Help mee en voorzie de werkgroep van feedback, zodat we met elkaar een uniform jaarrekeningmodel kunnen realiseren. De werkgroep hoopt alle posten komende zomer af te ronden. Daarmee kunnen corporaties dan vanaf 2024 een groot deel van de jaarrekening vlot vanuit de boekhouding exporteren.’

Meedoen in de werkgroep?

Vind je het leuk om mee te denken over de resterende jaarrekeningposten? Er is ruimte voor 1 of 2 nieuwe leden in de werkgroep. Aanmelden kan bij Erik via [email protected].