Vastgoedinformatie Aedes ILS 2.0

Expert
Romy Mans
Adviseur Datastandaarden

Wil je de processen voor vastgoedinformatie goed inrichten? Een vastgoedinformatiemodel helpt je daarbij. Hierin is de informatie vastgelegd die corporaties nodig hebben van hun woningen. De Aedes Informatieleveringsspecificatie (ILS) 2.0 biedt zo’n vastgoedmodel.

Handleiding Aedes ILS 2.0

Welke vastgoedinformatie is relevant voor corporaties en hoe kun je ermee aan de slag? Je leest het in de handleiding voor de toepassing van de Aedes ILS 2.0. De handleiding neemt je stap voor stap mee in hoe je eenvoudig zelf kunt specificeren welke informatie met Bouw Informatie Management (BIM) geleverd moet worden. Een dergelijke specificatie staat beter bekend als een ILS (Informatie Leverings Specificatie).

Zowel voor opdrachtgever als opdrachtnemer biedt de handleiding inzicht in de werking van de ILS. Daarnaast vinden corporaties die starten met BIM een aantal aandachtspunten die van belang zijn om BIM op de juiste manier in te zetten. Ook biedt de handleiding een stappenplan voor de opdrachtgever en opdrachtnemer bij het toepassen van de ILS.

Op Youtube vind je enkele korte instructievideo's over hoe je verschillende aspecten (objecttype, thema, parameter en enumeratie) kunt toevoegen aan de ILS en hoe je een thema op actief zet.

De verantwoordelijkheid voor het beheer van de Aedes ILS ligt bij VERA. 

Downloaden handleiding

De handleiding Aedes ILS 2.0 en de daarbij horende bijlagen kun je hieronder downloaden op de website van VERA. In het zip-bestand van de checking tools vind je Solibri en BIMCollabZoom bestanden. Dit zijn 2 grote IFC softwarepakketten waarmee je op een geautomatiseerde manier kan controleren of de opdrachtnemer de ILS verwerkt heeft in het BIM-model.