VERA in beheer bij nieuwe standaarden-organisatie

Nieuws Nieuws · 30 mei 2022
Expert
Sander Middendorp
Adviseur Datastandaarden

CorpoNet, Stichting VERA en Aedes hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend ter bevordering van het project datastandaarden. Hiermee komt de sectorstandaard VERA in een volgende fase terecht en wordt de doorontwikkeling en het beheer overgedragen aan de nieuw op te richten standaarden-organisatie. Voor deze organisatie heeft Aedes in samenwerking met TNO een implementatieplan opgeleverd.

Implementatieplan opgesteld

Het afgelopen jaar heeft Aedes gewerkt aan een implementatieplan voor verdere professionalisering van gegevensuitwisseling in de corporatiesector. Dit gebeurde in samenwerking met corporatieprofessionals en TNO, de kwartiermaker van het project.

Op 9 juni 2022 wordt het plan voorgelegd aan de Aedes-leden tijdens het voorjaarscongres. Het voorstel is om te starten met een afdeling bij Aedes die zich volledig gaat bezighouden met de implementatie van datastandaarden in de corporatiesector. Hoe en wanneer corporaties kunnen aansluiten wordt - na een positief besluit van de leden - verder uitgewerkt. Dan treedt ook de samenwerkingsovereenkomst in werking.

VERA en CORA

Voor de nieuwe organisatie ligt de focus - naast het verder ontwikkelen van de standaarden - op adoptie en implementatieondersteuning. Het werk van de VERA community wordt vastgehouden; VERA maakt een doorstart bij het invoegen in de nieuwe organisatie.

De sectorstandaard CORA blijft nog een poosje onder de hoede van CorpoNet; de intentie is uitgesproken om ook CORA in beheer over te dragen als de standaarden-organisatie op sterkte is en de benodigde expertise in huis heeft. Vanzelfsprekend blijft er afstemming met CORA over de verdere ontwikkeling.

Zittend aan tafel vlnr: Jeroen Pepers (directeur Aedes), Marcel Rog (voorzitter CorpoNet) en Jurgen de Ruiter (voorzitter Stichting VERA) Staand vlnr: Jan Fock, Roy Bakker, Roland Schweigl, Gijsbert Mulder, Michiel Stornebrink, Michiel van Wezel

Zittend aan tafel van links naar rechts: Jeroen Pepers (directeur Aedes), Marcel Rog (voorzitter CorpoNet) en Jurgen de Ruiter (voorzitter Stichting VERA)
Staand van links naar rechts: Jan Fock, Roy Bakker, Roland Schweigl, Gijsbert Mulder, Michiel Stornebrink, Michiel van Wezel