Modelovereenkomst conceptueel bouwen 2.0

Nieuws Nieuws · 4 april 2023
Expert
Maarten Georgius
Adviseur opdrachtgeverschap

Eén jaar na de lancering van de Modelovereenkomst Conceptueel Bouwen, heeft Netwerk Conceptueel Bouwen (NCB) een update van de modelovereenkomst gepubliceerd.

Veel partijen gebruiken de overeenkomst al, waaronder NH Bouwstroom. Na één jaar gebruik én ervaring hebben de  leden van NCB, juridische specialisten van Aedes en Koninklijke Bouwend Nederland, onder leiding van Dirkzwager deze overeenkomst geëvalueerd en verfijnd. Er was vooral aandacht voor het thema garanties en verzekeringen. Dit is inhoudelijk aangevuld door In-Staet Verzekeringen en Risicoadvies.

Wat is er veranderd?

De werkgroep heeft bekeken hoe de modelovereenkomst kon worden aangescherpt. Er is een aantal updates aangebracht, die zijn gepubliceerd in de Modelovereenkomst conceptueel bouwen 2.0. De bijbehorende toelichting is ook geüpdatet. De update omvat onder andere:

  • De mogelijkheid van partijen tot het aanbrengen van een deelfasering in fase 1
  • De toevoeging van een vereiste ondertekening voorafgaand aan de start van fase 2
  • De toevoeging van een keuzebepaling voor het verkrijgen van een gebruiksrecht op het beeldkwaliteitsplan, stedenbouwkundig plan en het architectonisch ontwerp bij beëindiging voorafgaand aan fase 2
  • Een aanpassing van de ketenaansprakelijkheidsbepaling
  • Een aanpassing van de verzekeringsbepaling