CAO-partijen hebben elkaars voorstellen besproken in derde onderhandelingsronde

Nieuws Nieuws · 17 november 2021
Expert
Erwin Steinmeier
Erwin Steinmeier
Adviseur Werkgeverszaken

CAO-partijen hebben tijdens de derde onderhandelingsronde op dinsdag 16 november 2021 elkaars voorstellen besproken voor een nieuwe CAO Woondiensten. De partijen hebben uitgesproken wat ze van elkaars voorstellen vinden. Vanwege de coronamaatregelen was het overleg digitaal. Het vond plaats in een constructieve sfeer, net als de eerste twee rondes.

Eerste loonbod

Er is onder andere gesproken over de loonontwikkeling in de sector. Werkgevers hebben een CAO voorgesteld met een looptijd van 2 jaar en een eerste loonbod gedaan voor een structurele loonsverhoging van in totaal 3 procent. Dat is een marktconform loonbod waarmee Aedes aansluit bij de gemiddelde salarisverhoging in de referentiemarkt. En voor een eerste loonbod dan ook een forse stap.

Voorstellen op tafel

Verder is er gesproken over het eventueel verlengen van het Generatiepact Woondiensten, verschillende voorstellen over uitbreiding van verlofmogelijkheden, permanent leren en ontwikkelen, Hybride Werken en de vaste baan als norm. In totaal ligt er een flink aantal voorstellen op tafel waarvan sommige ook in meer of mindere mate leiden tot een loonkostenstijging. En die daarmee dus ook medebepalend zullen zijn voor de uiteindelijk af te spreken loonstijging.

Tijdens deze derde ronde hebben de partijen met elkaar verkend over welke voorstellen ze het waarschijnlijk eens kunnen worden en over welke voorstellen niet. Op sommige onderwerpen zijn de partijen elkaar al dicht genaderd. Op andere onderwerpen nog niet. De werkgevers hebben goede hoop in de volgende ronde weer een stap dichter tot elkaar te komen.

Vervolg

De volgende onderhandelingsronde is op woensdag 1 december 2021. De tussentijd benutten de CAO-partijen om voorstellen nader te concretiseren. Via Aedes.nl, onderwerp Arbeidsvoorwaarden houden we u op de hoogte van het onderhandelingsproces.