Aedes-Magazine 3/2022: De noodzaak van digitale samenwerking

Nieuws Nieuws · 15 september 2022
Experts
Margriet Pflug
Margriet Pflug
Contentspecialist
Natasja Verheij
Natasja Verheij
Contentspecialist

Hoe kunnen woningcorporaties digitaal samenwerken aan betere prestaties en een nog betere dienstverlening aan hun huurders? ‘Neem een voorbeeld aan de tuinbouw’, zegt Eric van Heck. ‘Maar houd wel overzicht in je datastromen’, waarschuwt Arjan Widlak. Hij wijst op de noodzaak van datastandaarden en correctiemechanismen. En hoe zorg je dat je digitale dienstverlening voor iedereen toegankelijk is?

Lees dit en meer in de online versie van Aedes-Magazine.

Geen editie missen?
Een abonnement is gratis!

De overeenkomst tussen een tulp en een sociale huurwoning

Door data te standaardiseren en te delen kunnen woningcorporaties en hun stakeholders efficiënter en effectiever (samen)werken. Ook zijn ze daar bij Vincio Wonen en Woonstad Rotterdam al volop mee bezig. Nu nog een beetje tempo maken in de hele sector, zegt hoogleraar Eric van Heck: ‘Neem een voorbeeld aan de tuinbouw.’

‘Helft van onze huurders is niet-digitaal vaardig’

Zonder speciale aandacht voor de niet-digitaal vaardige huurders sluiten corporaties een grote groep mensen van hun dienstverlening uit, zegt Mareike Naumann, adviseur Woonbeleid bij Eigen Haard in Amsterdam. Uit CBS-onderzoek blijkt dat het gaat om ongeveer 4 miljoen Nederlanders.

‘Als je gegevens uitwisselt, wissel je ook fouten uit’

Digitalisering maakt organisaties en overheden efficiënter en effectiever. ‘Maar dan moet je wel een aantal gevaren uitsluiten’, zegt directeur van Stichting Kafkabrigade (‘professioneel pas-op-zegger’) Arjan Widlak.

Digitale inkomensverklaring bij woningtoewijzing

Een digitale inkomensverklaring via MijnOverheid zorgt dat woningzoekenden inkomensgegevens eenvoudig, snel en veilig kunnen delen met woningcorporaties. Het betekent minder administratieve rompslomp en een kleinere kans op fouten bij de aanvraag en toewijzing van een sociale huurwoning.

Nationale Prestatieafspraken - ‘We hebben nu een gezamenlijke agenda’

Minister, gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties hebben zich deze zomer gecommitteerd aan Nationale Prestatieafspraken volkshuisvesting. Ambitieuze plannen gekoppeld aan de afschaffing van de verhuurderheffing in 2023. Waarom zijn deze afspraken zo belangrijk?