Digitalisering en informatievoorziening

Digitalisering verandert de wereld

Experts
Michiel van Wezel
Michiel van Wezel
Adviseur Sectorontwikkeling
Robert Versteeg
Robert Versteeg
Adviseur Sectorontwikkeling

Digitalisering verandert de wereld om ons heen en kan een bijdrage leveren aan efficiënter werken. Dienstverlening aan huurders en samenwerking met ketenpartners worden steeds meer digitaal. Ook transformeert digitalisering de bedrijfsvoering van corporaties. Aedes werkt samen met corporaties aan randvoorwaarden om digitalisering voor hen makkelijker te maken.

Programma Digitalisering

Het Aedes-programma Digitalisering bestaat uit de volgende projecten:

  • We werken aan een professionaliseringsplan voor datastandaarden in de sector. Hierbij horen datastandaarden en afspraken tussen corporaties en ketenpartners over eigenaarschap, vastlegging en uitwisseling van data. Dit moet ervoor zorgen dat corporaties data van hoge kwaliteit makkelijk beschikbaar krijgen. Want data zijn de brandstof voor digitalisering.
  • Ook werken we aan een sectorale digitaliseringsvisie en -strategie, met afspraken over de belangrijkste doelstellingen om de sector te digitaliseren in de komende jaren (tot 2030).
  • De belangrijkste werkprocessen binnen een woningcorporatie werken we uit in processenboek. Een goed beschreven proces bespaart tijd en geld. Het helpt om processen efficiënter uit te voeren en beter te digitaliseren. Ook draagt het bij aan betere sturing en vermindering van risico’s. In workshops en groepssessies werkt Aedes samen met de corporaties de processen uit. Een voorbeeld van een proces dat al klaar is, is het Incassoproces.
  • Een gestandaardiseerd grootboekschema maakt het eenvoudiger om financiële gegevens uit te wisselen en te analyseren. Dit staat bekend als het Referentie Grootboekschema (RGS). Aedes stimuleert corporaties om zo veel mogelijk gebruik te maken van het RGS en geeft workshops om het RGS te implementeren in de organisatie.
  • We werken aan verbeteringen in de aanleverketen voor verantwoordingsinformatie. De methodiek hiervoor is Standard Business Reporting, en voor de corporatiesector zet SBR-wonen zich daarvoor in. We starten een leergang datakwaliteit, die is gericht op de verantwoordingsketen. SBR-wonen en toezichthouders werken hieraan mee.
  • We helpen corporaties bij het ontwikkelen van de competenties die ze nodig hebben om hun datakwaliteit voor de sturingsinformatie en dienstverlening te verbeteren.
  • De pilot Digitale inkomenstoets stelt huurders in staat om via DigiD hun inkomensgegevens te delen met corporaties, zodat die daarmee de verplichte inkomenstoets uit kunnen voeren.

Datakwaliteit en standaardisatie zijn belangrijke thema’s binnen het programma. Daarmee scheppen we randvoorwaarden voor digitale transformatie.

Digitale transformatie van bedrijfsprocessen

Met goede, vergelijkbare data kunnen we betere beslissingen nemen. Ook kunnen corporaties daarmee procesverbeteringen in hun organisaties doorvoeren, zodat zij betere dienstverlening kunnen leveren aan huurders.

Digitalisering bereiken we door de bedrijfsprocessen van corporaties te transformeren. Niet elke corporatie heeft dezelfde resources en daarom gaat deze transformatie in verschillende snelheden. Bedrijfsprocessen worden zoveel mogelijk tussen corporaties vergeleken en gestandaardiseerd om daarna stap voor stap processen te digitaliseren. Daarbij delen we praktijkervaring van corporaties, zodat we voorkomen dat elders een corporatie opnieuw het wiel aan het uitvinden is.

Als sector ontwikkelen we een visie digitalisering die voor alle corporaties uitvoerbaar is. Dit project verkeert nog in de opstartfase, waarbij we werken aan een strategiedocument Digitalisering, dat bepalend is voor de verdere uitwerking van de activiteiten. Hierbij betrekken we woningcorporaties en externe partijen bij het maken van het strategiedocument en verwachten dit eind 2021 op te leveren.