Nieuwe definities onderhoud en beheer vanaf verslagjaar 2020

Nieuws Nieuws · 12 juli 2019

Woningcorporaties moeten de nieuwe definities voor onderhoud en beheer gebruiken voor de begroting en verantwoording vanaf het verslagjaar 2020. Dat kan voor corporaties administratief nogal wat consequenties hebben. 

BZK, Aw en WSW hebben de nieuwe definities geformuleerd ter verduidelijking van de beleidswaardebepaling, marktwaardebepaling en jaarrekening. Aedes en 70 corporaties hebben eerder gereageerd op voorstellen voor de definities. BZK neemt na de zomer de aangescherpte definities op in de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting.Helaas hebben het ministerie van BZK, de AW en het WSW voor snelle invoering gekozen, ondanks dat Aedes steeds bezwaar heeft gemaakt tegen te snelle invoering.

Verslagjaar 2020

De nieuwe set van definities zal van toepassing zijn op de begroting en verantwoording over verslagjaar 2020 en verder. In 2020 mag er nog een correctie achteraf plaatsvinden, daar waar de nieuwe definities nog niet in alle systemen zijn geïmplementeerd per 1 januari 2020. Corporaties die achteraf een correctie gaan maken over de jaarrekening 2020, worden geacht met hun prognose over 2020 al een impact-analyse mee te sturen.

Complicaties

De meeste corporaties zullen hun systemen nog  niet op 1 januari 2020 hebben aangepast aan de nieuwe definities. Dan zijn achteraf correcties nodig over het verslagjaar 2020. Dat betekent extra werk: wellicht dubbele administraties en rapportages. Het geeft ook onzekerheden, bijvoorbeeld of grote correcties tot problemen met accountants leiden. En nog vervelender: financiële onzekerheid. Activiteiten die begroot zijn in de biedingen richting gemeenten zijn gebaseerd op oude definities.

Zo soepel mogelijke implementatie

Aedes probeert de complicaties waar mogelijk te beperken en werkt samen met BZK om de implementatie zo soepel mogelijk te laten verlopen. Ook dringt Aedes er bij accountants op aan dat 2020 daadwerkelijk als een overgangsjaar wordt gezien.