Nieuwe leergang Werken aan datakwaliteit

Nieuws Nieuws · 12 oktober 2021
Expert
Michiel van Wezel
Michiel van Wezel
Adviseur Sectorontwikkeling

Aedes start in september met een nieuwe editie van de leergang Werken aan datakwaliteit. Deze richt zich specifiek op het tegengaan van problemen bij het aanleveren van data voor de Verantwoordingsinformatie (dVi). In verband met de vele aanmeldingen is er een extra klas toegevoegd, klas 4. Tot en met 25 oktober 2021 kun je je hiervoor inschrijven.

Wil je hieraan deelnemen? Meld je dan direct aan.

Deze leergang sluit natuurlijk aan bij de methode die Aedes ontwikkelde voor het werken aan datakwaliteit. Dit stappenplan Werken aan datakwaliteit geeft in 10 stappen aan wat datakwaliteit precies is, hoe je binnen jouw organisatie steun vergaart voor datakwaliteit en welke stappen je in het hele proces doorloopt tot aan de evaluatie.

Wat leert u?

Na afloop kun je de methode Werken aan datakwaliteit zelfstandig toepassen bij een datakwaliteitsprobleem bij het aanleveren van gegevens voor de dVi. Daarnaast ontmoet je ook collega’s die, net als jij, werken aan het verbeteren van datakwaliteit en kun je met hen kennis en ervaringen delen.

Opzet van de leergang

In een kleine groep van zo’n 10 cursisten ga je voor ongeveer een half jaar aan de slag. In die periode heb je 4 bijeenkomsten van een halve dag, waar je het stappenplan Werken aan datakwaliteit leert toepassen. Daarnaast moet je voldoende tijd vrijmaken om praktische opdrachten uit te voeren.

Aan bod komt onder andere:

  • Het in kaart brengen van problemen met datakwaliteit en het creëren van draagvlak binnen de organisatie voor het belang van datakwaliteit. Je gaat hierbij het gesprek aan met de gebruikers van dVi-gegevens: de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).
  • Hoe je, samen met jouw organisatie, de belangrijkste oorzaken van problemen met datakwaliteit op een rijtje kunt zetten. Weet je deze achterliggende oorzaken, dan heb je aanknopingspunten om een duurzame oplossing te ontwikkelen.
  • Het opzetten van een verbeterstrategie. Aan welke knoppen kun je draaien om een hogere kwaliteit van data te krijgen?

Aan de hand van opdrachten ga je in jouw eigen organisatie aan de slag om de aanlevering van gegevens voor de dVi te verbeteren. De lijst van bevindingen van de Aw/WSW bij de dVi2020 inspireert je hierbij. Op dit moment is deze nog niet beschikbaar, maar op de website van SBR-wonen vindt u wel de bevindingen van 2019.

Je werkt dus toe naar een concreet verbeterplan voor het specifieke probleem dat speelt bij het aanleveren van de dVi. Dit plan kun je daarna implementeren in jouw organisatie.

Wanneer de bevindingen van Aw/WSW of de behoefte van corporaties daar aanleiding toe geeft krijgt ook de Prognose informatie (dPi) mogelijk aandacht.

Planning

De eerste 2 klassen van de leergang (circa 10 personen) zijn gestart in september 2021. Deze lopen tot december/januari 2022.

Data klas 3: 28 oktober, 25 november 2021, 6 jan en 3 februari 2022 van half 2 tot 5 uur.  Voor deze klas zijn nog een aantal plekken vrij. Wil je graag deelnemen? Meld je dan direct aan.

Data klas 4: 4 november, 2 december 2021, 13 januari en 10 februari 2022 van half 2 tot 5 uur. Meld je voor 18 oktober, want vol is vol.

De training is online.

Om je te helpen bij de implementatie van de verbeterplannen volgen hierna maandelijkse intervisiebijeenkomsten, die maken geen deel uit van deze leergang.

Voorwaarden voor deelname

Wanneer je deelneemt aan de leergang, dan gaat Aedes ervan uit dat je:

  • alle bijeenkomsten bijwoont;
  • de huiswerkopdrachten uitvoert;
  • commitment krijgt van het betrokken management. En mensen en middelen werft, om vanuit een leerperspectief echt met een dataprobleem in jouw eigen organisatie aan de slag te gaan. Dit zorgt ervoor dat je het meeste opsteekt van de leergang.

Voor wie is de leergang?

De leergang is voor corporatiemedewerkers en/of leidinggevenden die zich afvragen hoe ze een datakwaliteitsprobleem moeten aanpakken. En die echt aan de slag willen om de data voor de dVi te verbeteren.

Kosten

Deelname aan de leergang is gratis voor medewerkers van corporaties die lid zijn van Aedes. Je moet dan wel aan bovenstaande voorwaarden voldoen. Wanneer je meer dan 2 van de bijeenkomsten afwezig bent worden de kosten van deelname in rekening gebracht. Na aanmelding kun je kosteloos annuleren tot 28 oktober 2021. De kosten voor een annulering na deze datum bedragen € 500.

Vragen?

Heb je inhoudelijk nog vragen? Neem dan contact op met Roeland de Graaff of met Michiel van Wezel.