Processen bij corporaties verbeteren met expertpanels

Nieuws Nieuws · 20 april 2022
Expert
Robert Versteeg
Robert Versteeg
Adviseur Sectorontwikkeling

Hoe kunnen woningcorporaties hun contacten met en hun dienstverlening aan huurders verbeteren? Aedes zet 4 expertpanels in om de (digitale) processen te verbeteren. De expertpanels gaan aan de slag met de belangrijkste uitdagingen en prioriteren de uitdagingen waar corporaties voor staan.

Het doel is de digitale processen in de sector zo in te richten dat huurders én medewerkers daarvan profiteren. Vragen die de expertpanels hierbij beantwoorden, zijn onder andere:

  • Hoe gaat de sector zich ontwikkelen?
  • Welke ambities leven er?
  • Welke eisen aan informatie en IT-systemen zijn hiervoor nodig?

De 4 expertpanels

Er zijn expertpanels voor verhuurmutatie, servicekosten, betalingsverkeer en vastgoedbeheer.

1. Expertpanel verhuurmutatie

De ambitie is om woningen zo aansluitend mogelijk te verhuren. Vragen die het panel hierbij beantwoordt: wat is van invloed op het aantal dagen leegstand tussen 2 verhuringen én hoe is de meeste tijdswinst te behalen? De vervolgstap is om met leveranciers in gesprek te gaan over het uitwisselen van de juiste informatie tussen systemen. Als laatste volgt een voorstel voor verdere uitdieping van het bestaande model. Dit alles dus met het doel om woningen zo min mogelijk leeg te laten staan en huurders sneller van een betaalbare woning te kunnen voorzien.

De deelnemers van dit expertpanel zijn: Ina van Honk (Woonkracht10), Bart Geusebroek (Velison Wonen), Hans van den Nieuwenhuijsen (de Alliantie), Junior Stuitje (deltaWonen) en Arjen de Vries (Lefier/Corponet)

2. Expertpanel servicekosten

Het doel van dit expertpanel is de voorschotten van huurders zo tijdig en precies mogelijk af te rekenen en nacalculaties te voorkomen. Het panel wil dit bereiken door een uniforme manier van afrekenen in een informatiemodel vast te leggen, met bijbehorende verdeelsleutel. Hiervoor stelt het panel allereerst een heldere verdeelkostenmethodiek op die eerlijk, eenvoudig en transparant is voor huurders. Om dit te bereiken moeten de systemen toegang hebben tot de juiste informatie én moet de lijst met servicekostencomponenten worden geharmoniseerd met een heldere verdeelkostensleutel voor de sector.

De deelnemers van dit expertpanel zijn: Ester van Zijl (Ymere), Ellen Greven (deltaWonen), Fija de Jong (Vidomes), Arjan de Vries (Lefier/Corponet).

3. Expertpanel betalingsverkeer

Het versturen en betalen van rekeningen makkelijker te maken voor huurders en leveranciers, ongeacht met welke corporatie ze te maken hebben. Dat is de ambitie van dit expertpanel. Het panel gaat aan de slag met een oorzaak-gevolganalyse om vast te stellen wat het betalingsverkeer ingewikkeld maakt bij facturen. Ze doen dit door een proces op te stellen dat rekening houdt met betalingsprocessen, zoals Ideal, dat checks-and-balances automatiseert en dat autorisatie van betaling zo snel mogelijk realiseert. Een klankbordgroep van stakeholders en corporaties kan reageren op de resultaten om samen een zo goed mogelijke werkwijze te realiseren voor het betalingsverkeer.

De deelnemers van dit expertpanel zijn: Sander Weijl (Vivare), Leon van der Zanden (Woonbedrijf Eindhoven), Nina van de Leer (Woonbron), Rini Vunderink (Wonen Limburg).

4. Expertpanel vastgoedbeheer

Dit expertpanel is nog in ontwikkeling. In mei volgt hierover meer informatie.

Heb je interesse om deel te nemen aan een expertpanel?

Dat kan! Deelnemen of eenmalig aansluiten om jouw ervaringen te delen is zeker mogelijk. Stuur een mail aan Robert Versteeg en vermeld hierbij aan welk expertpanel je wilt deelnemen.

Het processenboek helpt corporaties

Corporaties hebben veel baat bij het digitaliseren van processen. Maar welke processen zijn er? Het processenboek dat Aedes liet ontwikkelen, helpt corporaties hun processen in kaart te brengen. Na een succesvolle lancering van het processenboek in het najaar van 2021 is het nu tijd dat alle corporaties de referentieprocessen uit het processenboek omarmen. Om dit te makkelijker te maken, zijn er de 4 expertpanels. Medewerkers van corporaties kunnen via de expertpanels vragen over de verschillende processen neerleggen bij experts uit de sector.

Kijk ook eens bij