Project datastandaarden gestart

Nieuws Nieuws · 10 maart 2021
Expert
Michiel van Wezel
Michiel van Wezel
Adviseur Sectorontwikkeling

Wat zou het fijn zijn als de gegevens van een opgeleverde woning automatisch bij corporaties in hun softwaresystemen komen. Als de verantwoordingsinformatie (dVi) vooraf is ingevuld in het portaal van SBR-wonen. Of wanneer de aannemer alle details van een onderhoudsorder in zijn systeem krijgt, zonder dat het nodig is deze over te typen. Datastandaarden maken dit mogelijk.

In 2017 hebben corporaties afgesproken werk te maken van standaardisatie. Aedes ondertekende in december van dat jaar het bestuurlijk convenant verbeteren informatievoorziening woningcorporaties. Diverse projecten om deze standaardisatie te bevorderen zijn inmiddels gestart. Bijvoorbeeld datakwaliteit, het referentiegrootboekschema (RGS) en referentieprocessen. VERA en CORA bestonden natuurlijk al.

Datastandaarden verdienen meer aandacht

'Data is de brandstof voor digitalisering',  zegt Michiel van Wezel, adviseur digitalisering en informatievoorziening bij Aedes.`We moeten er samen voor zorgen dat data van hoge kwaliteit makkelijk beschikbaar is voor corporaties. En die data moet makkelijk uitwisselbaar zijn tussen systemen en ketenpartners. Dit is niet mogelijk zonder standaarden.’ Datastandaarden verder professionaliseren en bij elkaar brengen, dat is dan ook de ambitie die de sector zich heeft gesteld.

‘Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.’ vervolgt Van Wezel.`Want hoe organiseer je die standaarden? Hoe zorg je voor samenhang tussen verschillende standaarden en voor voldoende betrokkenheid van corporaties, softwareleveranciers en ketenpartners? Zo zijn er nog veel meer vragen waar we een antwoord op moeten vinden.’

Regiegroep

Daarom is de regiegroep datastandaarden opgericht en is TNO als kwartiermaker aangesteld. TNO bereidt de verdere professionalisering van datastandaarden in de corporatiesector voor. De regiegroep bestaat uit een aantal corporatiemedewerkers en -bestuurders.

De eerste fase bestond uit het ophalen van inspiratie uit andere sectoren: wat werkt wel en wat niet? Lessen uit andere sectoren zijn van groot belang voor een goede aanpak. In de tweede fase gaat TNO als kwartiermaker via een aantal overlegtafels in gesprek met corporaties over de beste aanpak. Ze bespreken organisatie, inhoud en techniek. De overlegtafels lopen tot het eind van het jaar; volgend jaar volgt de aanpak en meer informatie over het traject.

Werken met datastandaarden in de corporatiesector