Vernieuwd implementatieplan voor het Standaard Grootboek

Experts
Michiel van Wezel
Michiel van Wezel
Adviseur Sectorontwikkeling
Robert Versteeg
Robert Versteeg
Adviseur Sectorontwikkeling

Het Referentie GrootboekSchema (RGS) voor woningcorporaties is in maart 2019 opgeleverd. Met RGS kunnen woningcorporaties hun financiële administratie standaardiseren. Daardoor wordt het eenvoudiger om financiële rapportages te maken en financiële gegevens uit te wisselen.

Aedes sloot in december 2017 een convenant over de verbetering van informatievoorziening met de Autoriteit woningcorporaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en het ministerie van BZK. Naast de vermindering van administratieve lasten is in dit convenant afgesproken een system-to-system uitwisseling van verantwoordings- en prognose-informatie (dVi/dPi) in te richten. Eén van de hulpmiddelen om dit te bereiken is het opstellen van een Referentie GrootboekSchema (RGS)

Aedes is samen met een groep corporaties aan de slag gegaan om te komen tot een variant van een referentie grootboekschema voor de gehele corporatiesector. Deze samenwerking maakt deel uit van het thema Digitalisering en informatievoorziening. 

Meedoen of meepraten?

Voordelen van RGS

Het gebruik van RGS is niet verplicht. Toch merken corporaties die ermee gaan werken, op termijn wel de voordelen ervan. We hebben ze op een rijtje gezet. Met RGS:

  • administreert u eenduidiger en efficiënter
  • kunt u sneller en beter rapporteren
  • krijgt u sneller inzicht
  • kunt u uw financiële situatie beter beoordelen

Betere dienstverlening en tijdsbesparing

Met RGS kunnen corporaties hun dienstverlening verbeteren, zowel intern als extern. Doordat het opstellen van rapportages minder tijd kost en RGS het financieel overzicht in de corporatie vergroot, kunnen corporaties beter worden geadviseerd en ondersteund. Bedrijven en intermediairs die met RGS werken, stellen direct uit uw financiële administratie rapportages en dashboards op. Handmatige bewerkingen zijn daarbij niet meer nodig. Werken met RGS maakt het ook mogelijk om op betrouwbare wijze de eigen financiële cijfers te vergelijken met andere bedrijven. 

Koppeling met SBR

RGS maakt het eenvoudiger om aan te sluiten op het SBR-programma van de overheid. Vanaf verslagjaar 2022 wordt het voor corporaties verplicht om de jaarrekening via SBR te deponeren bij de KvK. Wanneer u uw administratie inricht volgens RGS kan deze SBR-aanlevering voor de KvK automatisch worden gegenereerd uit uw administratie. Dat geldt op termijn ook voor de financiële paragrafen uit de dVi. 

De koppeling tussen SBR en RGS heet de `RGS taxonomie’. Om van RGS gebruik te kunnen maken, is het nodig dat uw software RGS en SBR voldoende ondersteunt. 

Aan de slag met RGS? Aedes helpt

Wilt u aan de slag met RGS? Onderstaande instrumenten helpen u op weg. 

In de RGS-implementatiehandleiding voor woningcorporaties vindt u achtergrondinformatie en uitleg over het RGS. Deze heeft twee bijlagen:

  1. Excel-bestand met daarin de koppeling tussen RGS voor woningcorporaties en balans en resultaatrekening woningcorporaties 
  2. Projectbrief: handreiking ter ondersteuning voor implementatie van het RGS