Aedes doet suggesties aan EU voor aanbevelingen Europees semester

Nieuws Nieuws · 31 maart 2020
Expert
Robin van Leijen
Robin van Leijen
Belangenbehartiger

De Europese Unie (EU) maakt met het Europees semester voor elke lidstaat jaarlijks een analyse van de nationale economie. In mei volgen de individuele aanbevelingen aan lidstaten, ook over de woningmarkt. In een position paper heeft Aedes gereageerd op het landenrapport 2020 (pdf).

Aedes kan zich vinden in de kritiek van de Europese Commissie op de hypotheekrenteaftrek. Ook heeft Aedes in het position paper aangegeven zich te kunnen vinden in de analyse van de Europese Commissie dat de nieuwbouwproductie in Nederland achterblijft door:

  • de stikstofcrisis
  • gebrekkige capaciteit bij bouwbedrijven
  • langzame vergunningsverlening en
  • tekort aan bouwlocaties.

Aedes is kritisch over andere onderdelen van de analyse van de Europese Commissie over de woningmarkt. Onder andere over het impliciete verwijt dat de omvang van de sociale huursector de ontwikkeling van de private huursector mede belemmert. Aedes vindt juist de toenemende fiscale druk voor corporaties een knelpunt. Sociale verhuurders betalen tot tien keer meer belasting over een huurwoning vergeleken met particuliere verhuurders. Het gaat hier om geld dat hard nodig is voor het bijbouwen en verduurzamen van woningen voor de huurders die het niet breed hebben.

Dit deel van het landenrapport lijkt ideologisch gedreven in plaats van op feiten gebaseerd. Op basis van diverse onderzoeken en rapporten heeft Aedes haar eigen analyse van de Nederlandse woningmarkt uiteengezet. Hierbij is expliciet aandacht gevraagd voor de huidige wooncrisis waarbij middeninkomens nauwelijks een betaalbaar huis kunnen vinden.

Leefbaarheid

Aedes spreekt haar zorgen uit over de tweedeling die ontstaat in Nederland tussen goede en mindere wijken. De inkomensgrens die in Nederland geldt voor sociale huisvesting leidt tot een concentratie van kwetsbare mensen die begeleiding nodig hebben in wijken met veel corporatie woningen. Deze wijken waren al zwak, maar gaan snel verder achteruit, bevestigt onderzoek in opdracht van Aedes.

Betaalbaarheid en middeninkomens

De Europese Commissie erkent de wooncrisis en dat middeninkomens de huren in de vrije sector niet kunnen betalen en hierdoor tussen wal en schip vallen. Aedes pleit ervoor dat waar er geen betaalbaar marktaanbod is, woningcorporaties de mogelijkheid krijgen om huisvesting als DAEB-activiteit aan te bieden. Daarnaast pleit Aedes voor het afschaffen van de markttoets zodat woningcorporaties niet onnodig belemmerd worden om te bouwen voor dit segment.

Beschikbaarheid

Aedes deelt de zorgen van de Europese Commissie over de achterblijvende nieuwbouw. De toenemende fiscale druk door de stijgende verhuurderheffing en de maatregel tegen belastingontduiking door multinationals, ATAD, drukken de nieuwbouwplannen van woningcorporaties. Aedes zou dan ook graag zien dat Nederland de verhuurderheffing verlaagt.

Duurzaamheid

Aedes complimenteert de Europese Commissie met de Europese Green Deal. De Commissie heeft snel na haar aantreden een gedegen pakket maatregelen gepresenteerd waar de sociale huursector graag aan bijdraagt. Aedes ziet graag dat de EU meer middelen beschikbaar stelt voor het verbeteren van de energieprestatie van gebouwen. De combinatie van Europese, nationale en private financieringsstromen kunnen het verschil maken in het bereiken van de doelen uit de Green Deal.