Aedes wil met Europees Coronafonds woningen verduurzamen

Nieuws 2 november 2020
Expert
Robin van Leijen
Belangenbehartiger

Met geld uit het Europees Coronafonds kan Nederland de isolatie van gebouwen voortvarend aanpakken. Via een motie is de regering opgeroepen hiervan gebruik te maken. Aedes heeft, samen met andere partijen, de fractievoorzitters en de commissies voor Binnenlandse Zaken en Economische Zaken in een brief opgeroepen deze motie te steunen.

Met middelen uit de Recovery and Resilience Facility (RRF) kan het kabinet een ambitieus isolatieprogramma inrichten en zo een flinke stap maken in het behalen van de klimaatdoelen. De Europese Commissie publiceerde onlangs een strategie voor een renovatiegolf met als doel om het aantal gebouwen dat jaarlijks wordt verduurzaamd, te verdubbelen. Ook heeft de Europese Commissie voorgesteld de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met ten minste 55 procent te verminderen.

Nationaal isolatieprogramma

Nederland staat achter deze doelstelling. Aedes vindt het dan ook verontrustend dat het kabinet niet van plan is om boter bij de vis te doen door met het Europees Coronafonds een nationaal isolatieprogramma op te richten. In plaats hiervan lijkt het kabinet ervoor te kiezen om tot de verkiezingen geen nieuwe voorstellen in te dienen voor dit fonds.

Het isoleren van woningen is extra urgent nu uit de Klimaat- en Energieverkenning blijkt dat het tempo waarin energiebesparende maatregelen worden doorgevoerd, daalt. Het isoleren van woningen is een no-regret maatregel in de energietransitie en helpt zowel huurders als eigenaar-bewoners om energie te besparen. Daar kan dus veel winst behaald worden.

Financiële impuls

Vanuit de RRF kan in 2021 het Nederlandse duurzaamheidsbeleid een financiële impuls krijgen van ongeveer 2 miljard euro. Door een aanzienlijk deel hiervan te investeren in de verduurzaming van woningen, investeert het kabinet ook direct in werkgelegenheid. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt namelijk dat dit een enorme banengenerator is. Momenteel geen overbodige luxe voor de Nederlandse arbeidsmarkt.

Voor de RRF gelden verschillende voorwaarden. Voor Nederland komt dat onder andere neer op het naar voren halen van investeringen voor uitvoering van het Klimaatakkoord. De motie Dik-Faber (CU)/Moorlag (PvdA) van 29 oktober 2020 vraagt het kabinet hieraan gehoor te geven. Aedes steunt samen met Bouwend Nederland, Koninklijke OnderhoudNL, IVBN, Vastgoed Belang, Nationaal Renovatie Platform, Dutch Green Building Council, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, de Woonbond en NVM deze motie en roept de Tweede Kamer op om 3 november 2020 voor deze motie te stemmen.

Lees de brief van 30 oktober 2020 aan de fractievoorzitters en commissies BZK en EZK

Lees meer over