Brussel dringt aan op aanbestedingsplicht woningcorporaties

De Europese Commissie heeft Nederland er wederom op gewezen dat ze van mening is dat woningcorporaties onder de Europese aanbestedingsplicht moeten vallen. Nederland is het daar steeds mee oneens geweest. Daardoor komt de kwestie vermoedelijk bij het Hof van Justitie van de Europese Unie terecht.

Het verschil van inzicht tussen Nederland en de Europese Commissie over de status van woningcorporaties bestaat al een aantal jaar. De Commissie ziet corporaties, gezien hun taak, als overheidsinstanties waardoor ze onder de Europese aanbestedingsregels zouden vallen. Nederland is het daar principieel niet mee eens: corporaties behoren immers niet tot de overheid.

Averechtse werking

Aedes ondersteunt de optelling van de Nederlandse overheid: corporaties zijn private organisaties en de overheid kan geen aanwijzingen geven wie een opdracht moet krijgen. Bovendien zouden de regels averechts werken: ze zouden corporaties hinderen om meer en duurzamer te bouwen. Het zou dus ook ten koste gaan van de Europese ambities op het vlak van duurzaamheid, waar de Europese Commissie op het moment veel nadruk op legt.

Naar Europese rechter

De discussie is echter nog niet beslecht. De Europese Commissie heeft er nu bij Nederland op aangedrongen binnen twee maanden corporaties de Europese aanbestedingsplicht op te leggen. Zo niet, dan kan de Europese Commissie de zaak voorleggen aan het Europees Hof van Justitie. Gezien de voorgeschiedenis mag verwacht worden dat deze weg bewandeld gaat worden. 

Inkoopprocedures

Wij adviseren leden wel om alvast kritisch te kijken naar de eigen inkoopprocedures aan de hand van de Aedes leidraad aanbesteden. Hierover, en over wat u nog meer kunt doen in voorbereiding op een eventuele aanbestedingsplicht, kunt u meer lezen in het Aedes-memo Eventuele aanbestedingsplicht en op community Opdrachtgeverschap & Inkoop. U kunt hier ook vragen stellen aan collega’s bij andere corporaties.