Europees Parlement stemt voor voorstel om wooncrisis aan te pakken

Nieuws Nieuws · 26 januari 2021
Expert
Robin van Leijen
Robin van Leijen
Belangenbehartiger

Het Europees Parlement stemde vorige week voor een initiatiefvoorstel van de Nederlandse Europarlementariër Kim van Sparrentak over huisvesting. Een van de aanbevelingen is om de Europese staatssteunregels aan te passen, zodat woningcorporaties ook huishoudens met een middeninkomen kunnen bedienen. Aedes is hier groot voorstander van. 

De Europese Commissie (EC) evalueert dit jaar de Europese staatssteunregels. Het Europees Parlement (EP) geeft met dit initiatiefvoorstel een duidelijk signaal af: het roept de EC op om in de lidstaten de sociale huursector toegankelijk te maken voor iedereen die tegen marktvoorwaarden geen betaalbare woning kan vinden. Van Sparrentak is rapporteur van het initiatiefvoorstel.

Toegang tot sociale huursector

De huidige regelgeving schrijft voor dat lidstaten de toegang tot de sociale huursector moeten beperken tot ‘sociaal achtergestelde groepen’. Nederland heeft dit vertaald naar een inkomensgrens van 40.024 euro. Hiermee zit Nederland aan de lage kant. Andere lidstaten kennen hogere inkomensgrenzen. Aedes pleit er op Europees niveau voor dat de verwijzing naar ‘sociaal achtergestelde groepen’ geschrapt wordt, zodat lidstaten zelf kunnen bepalen wie toegang heeft tot de sociale huursector. Want inmiddels kunnen ook huishoudens met een middeninkomen, zoals zorgpersoneel en onderwijzers, geen betaalbare huisvesting op de markt meer vinden. Daarom is Aedes blij met de inzet van Van Sparrentak voor een eerlijker en socialer Europees huisvestingsbeleid.

Europese oplossing

Het EP laat met de stemuitslag weten dat ook op Europees niveau gewerkt moet worden aan de oplossing van de woningcrisis. Zo roept het de EC op om dakloosheid in 2030 uit te bannen en voldoende fondsen beschikbaar te stellen voor sociale, betaalbare en duurzame huisvesting.

Aedes-voorzitter Martin van Rijn gaf samen met Kim van Sparrentak een interview over het voorstel aan het radioprogramma De Nieuws BV.