Europese Commissie herhaalt standpunt over aanbestedingsplicht woningcorporaties

Aedes-standpunt Aedes-standpunt · 25 januari 2019
Expert
Robin van Leijen
Belangenbehartiger

Nederlandse woningcorporaties vallen onder de Europese aanbestedingsrichtlijn, blijft vooralsnog het standpunt van de Europese Commissie. De commissie zet echter nog niet de volgende formele stap om Nederland te manen wetgeving aan te passen. Aedes en het kabinet zijn het niet eens met de visie van Europa.

Indien de Europese Commissie vindt dat een land haar wet- en regelgeving niet naleeft, kan zij een inbreukprocedure starten. Dat heeft de Europese Commissie eind 2017 gedaan met een zogeheten ingebrekestellingbrief naar de Nederlandse overheid. Daarin stelt de commissie dat Nederlandse woningcorporaties onder de Europese aanbestedingsplicht vallen. Op 24 januari 2019 volgde een herhaling van die boodschap: een tweede ingebrekestelling. Opvallend, want de volgende formele stap in een inbreukprocedure zou een formeel verzoek zijn om wetgeving aan te passen aan het EU-recht. Die stap (formeel: een met redenen omkleed advies) heeft de Europese Commissie dus nog niet gezet.

Aanbestedingsplicht woningcorporaties onjuist

Aedes vindt een aanbestedingsplicht voor woningcorporaties principieel onjuist. Corporaties zijn private organisaties en er is geen directe overheidsinvloed op hun aanbestedingen. Dit is vastgelegd in de Woningwet. Ook de Nederlandse overheid vindt dat corporaties niet onder de aanbestedingsrichtlijn vallen. Dat heeft het ministerie van BZK aan de Europese Commissie laten weten in een formele reactie op de eerste ingebrekestelling.

De Europese aanbestedingsplicht zou betekenen dat corporaties bij het inkopen van werken, diensten of leveringen boven een bepaald bedrag gedetailleerde Europese regels moeten volgen. Dit betekent onnodige administratie, tijd en kosten. Naar schatting zou het circa 30 miljoen euro per jaar extra kosten. Voor dat geld kunnen corporaties pakweg 750 nieuwe woningen bouwen. 

Professioneel opdrachtgeverschap

Aedes stimuleert wel actief het professioneel opdrachtgeverschap van corporaties. Zie bijvoorbeeld de in 2017 gepubliceerde Leidraad Aanbesteden.