Europese Commissie publiceert voorstel Energieprestatie gebouwen (EPBD)

Nieuws 16 december 2021
Expert
Robin van Leijen
Belangenbehartiger

Op 15 december publiceerde de Europese Commissie haar voorstel voor de richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD). De afgelopen weken was nog onduidelijk hoe het definitieve voorstel er uit zou zien, omdat het regelgevende controleorgaan van de EU (het RSB) het voorstel van de Europese Commissie tot twee keer toe van een negatieve opinie had voorzien. Het RSB is vergelijkbaar met de Raad van State in Nederland.

Met de EPBD zijn alle relevante voorstellen voor woningcorporaties uit het zogeheten FitFor55-pakket door de Europese Commissie gepubliceerd. Centraal staan nu de onderhandelingen met het Europees Parlement en de lidstaten. Het betreft dan ook een commissievoorstel en nog geen definitieve wetgeving.

Onderstaand een weergave van de belangrijkste punten. 

Nieuwe labelindeling

De Europese Commissie (EC) wil dat energielabels tussen landen meer geharmoniseerd worden. Om dat te bereiken stelt zij voor om uiterlijk in 2025 de schaalindeling aan te passen. Het is de bedoeling dat het nieuwe label A alleen uit nul-emissiegebouwen bestaat en dat het nieuwe label G de 15% slechts presterende gebouwen van de nationale gebouwenvoorraad worden. 

Wel normering, geen verplichting op mutatiemoment

Zoals verwacht wordt in de EPBD een vorm van normering voor de bestaande bouw geïntroduceerd. Voor gebouwen van publieksrechtelijke instellingen geldt dat uiterlijk in 2027 energielabel F bereikt moet zijn, en uiterlijk in 2030 energielabel E.
Voor woningen geldt dat uiterlijk in 2030 energielabel F bereikt moet zijn, en uiterlijk in 2033 energielabel E.

Aedes is er positief over dat de verplichting ingaat op een vaststaand moment en dat de EC haar plannen om de verplichting te koppelen aan een mutatiemoment (moment van verhuur) heeft laten varen. Ook is het positief dat de EU geen standaard voorschrijft waarnaartoe de woningen verduurzaamd worden. Dit kan beter nationaal bepaald worden. Wel is het opmerkelijk dat de Europese Commissie voorstelt om de normering op basis van de nieuwe labelindeling vorm te geven. Vooral als deze indeling pas uiterlijk in 2025 ingaat. 

Kijk ook eens bij

Nieuwbouw

In de EPBD wordt een nieuwe term geïntroduceerd: een nul- emissiegebouw. Dit wordt gedefinieerd als ‘een gebouw met een zeer hoge energieprestatie, waarbij de lage hoeveelheid energie die nog steeds gebruikt wordt, volledig gedekt wordt door te plaatse opgewekte energie uit hernieuwbare bronnen, door energie en uit een hernieuwbare energiegemeenschap of via stadsverwarming’.

Vanaf 2027 moeten nieuwe gebouwen van publieksrechtelijke instellingen aan deze eis voldoen, vanaf 2030 geldt dit voor alle nieuwe gebouwen. Ook geldt dat vanaf 2030 alle nieuwe gebouwen moeten rapporteren over het klimaatverandering-potentieel gedurende de hele levenscyclus van het gebouw. Hiermee maakt circulariteit haar intrede in de EPBD.

Laadinfrastructuur

De bepalingen over laadinfrastructuur worden in het voorstel ook aangescherpt. Voor parkeerplaatsen bij nieuwe woongebouwen en woongebouwen die een ingrijpende renovatie ondergaan, en met meer dan 3 parkeerplekken, moet de voorbekabeling voor laadinfrastructuur aangelegd worden.

Lees meer over