Europese koepels dringen bij Europese Commissie aan op verruiming doelgroep voor sociale huisvesting

Nieuws Nieuws · 14 april 2021
Expert
Robin van Leijen
Belangenbehartiger

De groeiend behoefte aan sociale huisvesting voor grotere delen van de bevolking, zoals de middeninkomens, is ook in Europa een urgent onderwerp. In een brief aan eurocommissaris voor mededinging, Margrethe Vestager, vragen de Europese koepels van huurders, steden en de sociale huursector om de regelgeving over de doelgroep voor sociale huisvesting te herzien.

Hiermee wordt het voorstel van het Europees parlement gesteund om in de lidstaten de sociale huursector toegankelijk te maken voor iedereen die tegen marktvoorwaarden geen betaalbare woning kan vinden.

Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft onlangs een resolutie aangenomen over toegang tot fatsoenlijke en betaalbare woningen voor iedereen. Met deze resolutie maakt het Europees Parlement duidelijk dat ook op Europees niveau gewerkt moet worden aan de oplossing van de woningcrisis. De ondertekenaars staan volledig achter het standpunt van het Europees Parlement. De Europese staatssteunregels worden momenteel geëvalueerd. In de brief wordt opgeroepen het voorstel van het Europese Parlement mee te nemen in deze evaluatie. 

Toegang tot sociale huursector

De huidige regelgeving schrijft voor dat lidstaten de toegang tot de sociale huursector moeten beperken tot ‘sociaal achtergestelde’ groepen, een verwarrende definitie zo blijkt in de praktijk. Nederland heeft dit vertaald naar een inkomensgrens van 40.024 euro. Hiermee zit Nederland aan de lage kant. Andere lidstaten kennen hogere inkomensgrenzen. Aedes pleitte er op Europees niveau al eerder voor dat de verwijzing naar ‘sociaal achtergestelde groepen’ geschrapt wordt, zodat lidstaten meer ruimte krijgen om zelf te kunnen bepalen wie toegang heeft tot de sociale huursector. Want inmiddels kunnen ook huishoudens met een middeninkomen, zoals zorgpersoneel en onderwijzers, geen betaalbare huisvesting op de markt meer vinden.
 
De verwachting is dat de eurocommissaris in het derde kwartaal van 2021 de uitkomst van de evaluatie van de Europese staatssteunregels bekend maakt.