Hoe zit het precies met de inkomensgrens voor sociale huurwoningen?

Expert
Robin van Leijen
Robin van Leijen
Belangenbehartiger

De Nederlandse inkomensgrens voor de toewijzing van sociale huurwoningen leidt al jaren tot veel discussie, ook in de politiek. Velen vinden dat de inkomensgrens omhoog moet. Maar daarnaast is er verwarring: bepaalt Europa de inkomensgrens of kan Nederland die zelf wijzigen? Hoe het precies zit, kunt u lezen in een factsheet van Aedes.

Europese regelgeving schrijft voor dat de doelgroep voor sociale huisvesting afgebakend moet worden. Lidstaten moeten daar zelf invulling aan geven. Dat kan door middel van een inkomensgrens. In een aantal buurlanden is die (veel) hoger dan in Nederland.

Sinds 2010 kent ook Nederland een inkomensgrens voor sociale huurwoningen. Volgens Aedes en vele anderen is de Nederlandse inkomensgrens voor onze woningmarkt te laag. Een grote groep huishoudens met een laag middeninkomen heeft op veel plekken in ons land nauwelijks alternatieven om een geschikt huis te vinden. Op basis van die argumentatie kan Nederland de eigen ruimte nemen om de inkomensgrens te verhogen.

Hoe het precies zit met de inkomensgrens leest u terug in de factsheet.