Initiatiefvoorstel voor betere en betaalbare huizen in Europa

Nieuws Nieuws · 22 juli 2020
Expert
Robin van Leijen
Robin van Leijen
Belangenbehartiger

De aanpassing van enkele Europese regels leidt tot betere en betaalbare huizen. Dat staat in een initiatiefvoorstel over wonen van Europarlementariër Kim van Sparrentak (GroenLinks). Zij vraagt onder meer aanpassing van de Europese staatssteunregels zodat woningcorporaties meer kunnen investeren in woningen voor middenhuur.

Van Sparrentak wil verder strengere regels voor verkoop om de marktwerking in te perken. Ze pleit ervoor dat alle inwoners van de Europese Unie in 2030 onder dak zijn. Daarnaast wil ze dat Europa landen en steden binnen de Europese Unie ondersteunt die zorgen voor een woning voor mensen die dakloos zijn, zonder daaraan voorwaarden te verbinden.

Na de zomer bespreekt de commissie voor Werkgelegenheid en Sociale Zaken van het Europees Parlement dit initiatiefvoorstel. In december stemt deze commissie over het rapport, waarna in januari 2021 de plenaire stemming plaatsvindt.

Lees de samenvatting van het rapport van Van Sparrentak