Nieuwe regels voor installaties, gebouwen en laadpalen

Expert
Robin van Leijen
Robin van Leijen
Belangenbehartiger

De herziene Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD III) is omgezet in Nederlandse wet- en regelgeving. Vanaf 10 maart 2020 moeten gebouwen en hun (technische) installaties voldoen aan deze richtlijnen.

Woningcorporaties, gebouweigenaren, huurders, technische dienstverleners, bouwbedrijven, bouwmaterialenindustrie, gemeenten en andere partijen die actief zijn in de gebouwde omgeving krijgen met deze regels te maken. Ze zijn bedoeld om de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren.

De maatregelen

De maatregelen uit de EPBD III zijn onderverdeeld in 3 pijlers

1. Eisen aan energiezuinigheid voor installaties in gebouwen

Bij de komst van een nieuwe installatie of de aanpassing van een bestaande installatie gelden  nieuwe eisen. De installateur moet aan de gebouweigenaar een document overhandigen met daarin de energieprestatie. Bij het opstellen daarvan kan de installateur gebruikmaken van een standaard format en een digitale tool.

Lees meer over de systeemeisen technische bouwsystemen - EPBD III

2. Keuringen van verwarmings- en airconditioningsystemen en GACS

De keuringsverplichtingen voor verwarmings- en airconditioningsystemen zijn aangepast. Deze gelden niet als er een energieprestatiecontract is of een gebouwautomatiserings- en controlesysteem.

Lees meer over de technische keuringen verwarmings- en aircosystemen - EPBD III

3. Laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer

Er komen verplicht meer laadpunten voor elektrische voertuigen in de (private) gebouwde omgeving bij nieuwbouw of ingrijpende renovatie. Voor woningen geldt alleen de verplichting om de leidingen voor laadpunten te installeren. Daarnaast komt er vanaf 1 januari 2025 een verplichting tot het aanleggen van laadinfrastructuur bij bestaande utiliteitsgebouwen met meer dan 20 parkeerplekken, ook al worden ze niet verbouwd.

Lees meer over de laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer - EPBD III

Lees ook: Vragen en antwoorden over EPBD III (pdf) en een memo voor woningcorporaties over EPBD III (pdf)