Europa

Wat gebeurt er in Europa in 2020?

Expert
Robin van Leijen
Robin van Leijen
Belangenbehartiger

‘Ik hoop dat we alle middelen die we op Europees vlak hebben kunnen inzetten. Daarmee kunnen we van betaalbaar, gezond en comfortabel wonen een prioriteit maken. En daarbij interne marktregels, de Green Deal, het Europees Semester, regels tegen witwassen en investeringen in sociale woningen meenemen', zegt Sparrentak. 

Het Europese Parlement heeft in tegenstelling tot de Europese Commissie geen recht tot initiatief. Leden kunnen wel een own-initiative-procedure starten. Zo’n rapport heeft niet de status van een wetgevende procedure. Maar het verslag geldt wel als een belangrijk politiek signaal aan de Europese Commissie dat wetgeving op een bepaald onderwerp wenselijk is. 

Wat speelt nog meer in Europa?

De Europese Commissie is eind januari begonnen. Op basis van de politieke richtlijnen van Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, is het werkprogramma 2020 gepubliceerd. Het werkprogramma van de Europese Commissie geeft een overzicht van nieuwe wetgevingsvoorstellen voor dit jaar, lopende wetgevingsvoorstellen die prioriteit krijgen en bestaande wetten die in 2020 aan herziening toe zijn. 

Green deal

De Europese Commissie lanceerde al eerder de Europese Green Deal. Concreet is de Green Deal een spoorboekje met een planning van beleidsinitiatieven voor de komende jaren op dit onderwerp (waaronder 47 wetsvoorstellen).

Een aantal maatregelen die dit jaar al in de planning staan raken ook de sociale huursector. Zoals: 

  • Just Transition Fund: Een fonds om de transitie naar een koolstofarme economie mogelijk te maken. Dit fonds kan mogelijkerwijs ook gebruikt worden om te investeren in energiemaatregelen in woningen. 
  • Circulair actieplan 2.0: De Europese Commissie gaat de nadruk leggen op circulariteit in de bouwketen. Het actieplan bevat geen regelgevende kaders. Wel kan het voorbode vormen van toekomstige regelgevende kaders. Ook kan dit leiden tot een herziening van de bouwproducten- en de aanbestedingsrichtlijn. 
  • Renovatiegolf: Initiatief van de Europese Commissie om de renovatie in de gebouwde omgeving een impuls te geven. Hierbij komt specifiek aandacht voor de sociale huursector. 

Staatssteunregels

De Europese staatssteunregels worden in 2020 geëvalueerd. Aedes pleit in de evaluatie van dit zogenoemde DAEB-besluit voor een brede opvatting van de sociale huursector, zodat ook middeninkomens hieronder vallen. In de overwegingen van dit besluit staat nu opgenomen dat sociale huisvesting zich moet richten op sociaal achtergestelde groepen. In Nederland is dit vertaald naar een inkomensgrens. Die is nu te laag.

Europees aanbesteden

Daarnaast speelt op Europees niveau ook nog de procedure rond het Europees aanbesteden. 

De Europese Commissie wil een aanbestedingsplicht voor woningcorporaties. Dat zit de ambities van Aedes voor het professionaliseren van het opdrachtgeverschap in de weg en het leidt tot extra kosten. Aedes probeert een volgende stap in de juridische procedure te voorkomen.