Woonplus maakt gebruik van Europese subsidie voor duurzaamheidsproject

Expert
Robin van Leijen
Belangenbehartiger

De Europese Unie stelt meerdere fondsen ter beschikking waarmee corporaties hun duurzame opgaven (deels) kunnen financieren. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is zo’n fonds. Wooncorporatie Woonplus in Schiedam ging met haar project Nieuwe energie voor Groenoord het subsidietraject in bij de uitvoeringsorganisatie Kansen voor West.

Ruud van Raak is programmamanager Kansen voor West: ‘Elke zeven jaar ontvangt Nederland een bedrag van de Europese Commissie waarmee de energietransitie gestimuleerd kan worden. Kansen voor West is een van de vier regionale uitvoeringsorganisaties in Nederland die dat fonds beheert en de kaders stelt voor in te dienen projecten.’ 

De aanvraag

De subsidie is bestemd voor projecten die zich richten op innovatie en duurzaamheid. En dat is precies waar Woonplus enige jaren geleden al mee gestart was. ‘Al in 2017 gingen we met de gemeente in gesprek over hoe we de wijk Groenoord aardgasvrij kunnen maken. Later sloten daar andere partners bij aan waaronder Eneco en vertegenwoordigers van de bewoners’, vertelt Eline Busser, ontwikkelmanager bij Woonplus en verantwoordelijk voor het subsidietraject. Directeur-bestuurder Emile Klep vult aan: ‘Als corporatie pakken we de gehele wijk mee, dus niet alleen onze  huurwoningen, maar ook de particuliere en gemengde VvE-woningen, en dat is redelijk uniek.’ 

Warmtenet beste alternatief

Extern onderzoek wees uit dat het aanleggen van een warmtenet voor de Schiedamse wijk het beste alternatief is voor gas. Samen met de partners werd een business case uitgewerkt. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moest de aanvraag aantonen dat deze stap innovatief genoeg is en maximale CO2-reductie per geïnvesteerde euro oplevert. Klep: ‘Subsidies blijven nodig; als smeerolie om tot een haalbare case te komen, maar ook als signaal dat anderen geloven in jouw case.’ 

Subsidietraject

Een andere belangrijke factor bij een subsidie is tijd. Aan de ene kant is er ruim tijd nodig om het benodigde draagvlak te creëren en om een aanvraag goed voor te bereiden in projectplannen. Aan de andere kant kennen veel subsidies harde deadlines, die moeilijk haalbaar zijn. Enige vorm van flexibiliteit is hierin wel gewenst, aldus Klep: ‘Het gaat immers om intensieve, langlopende en voor bewoners ingrijpende projecten.’ Busser vult aan: ‘Daar komt nog bij dat, wanneer de subsidie wordt toegekend, je te maken krijgt met de subsidieadministratie: halfjaarlijkse rapportages waarin je je gedetailleerd moet verantwoorden.’ 

Integrale aanpak

Na toetsing van de aanvraag op beleid, beoordeelt een team van onafhankelijke experts uit het werkveld de aanvraag inhoudelijk. Na de technische toets is duidelijk of een aanvraag wordt toegekend. ‘Het project van Woonplus viel op door de integraliteit van het project en de regisserende rol die de corporatie op zich neemt met alle stakeholders en partners’, zo eindigt Van Raak zijn verhaal. ’Het is een first of a kind project dat voor andere regio’s als voorbeeld kan gaan dienen.’ 

Meer informatie

De verschillende uitvoeringsorganisaties  zijn momenteel bezig met het opstellen van de programmaperiode voor de komende zeven jaar (2021-2028). Voor meer informatie hierover adviseren wij woningcorporaties contact op te nemen met de uitvoeringsorganisatie in uw regio:

Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN): Provincies Groningen, Drenthe en Friesland
OP Oost: Provincies Gelderland en Overijssel
Stimulus Zuid: Provincies Limburg, Noord Brabant en Zeeland
Kansen voor West: Provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland