Aedes-handreiking: het huishoudboekje van woningcorporaties

De Nederlandse woningcorporaties bezitten samen 2,4 miljoen woningen die ze tegen een betaalbare prijs verhuren aan huishoudens met lagere inkomens. Hun huren zijn lager dan die bij commerciële verhuurders. In deze handreiking leggen we uit waar corporaties hun inkomsten vandaan halen en waar ze hun geld aan uitgeven.