Aedes: ‘Opgelucht dat we pijnlijke erfenis WSG achter ons kunnen laten’

Aedes-standpunt Aedes-standpunt · 29 juni 2018

‘Een erfenis uit het verleden, onvoorstelbaar dat het alsnog zoveel geld kost, maar goed dat we het nu achter ons kunnen laten’, aldus Aedes-voorzitter Marnix Norder over de sanering en opheffing van woningcorporatie WSG in Geertruidenberg. Toch vindt Aedes dat de minister de optie om WSG zelfstandig voort te laten bestaan beter had moeten onderzoeken: ‘De rekening voor andere corporaties was dan volgens ons lager geworden. Sowieso moet duidelijker worden hoe de sanering van een corporatie verloopt.’

Minister Ollongren liet op 29 juni 2018 weten dat WSG na 1 januari 2019 ophoudt te bestaan en dat acht corporaties uit de regio West-Brabant ieder een deel van de huizen en andere panden van WSG overnemen. Huurders krijgen een andere huisbaas, maar ondervinden verder geen negatieve gevolgen. Aedes heeft waardering voor de acht corporaties die meewerken aan de oplossing voor WSG. Norder: ‘Zij nemen hun verantwoordelijkheid zodat huurders van een andere corporatie in hun regio niet de dupe worden.’

Sanering

Voor de sanering is 554 miljoen euro nodig, geld dat alle corporaties in Nederland opbrengen. Aedes-voorzitter Marnix Norder: ‘Heel veel geld. Een pijnlijke erfenis van het wanbeleid van de voormalig bestuurder van WSG. We hadden het veel beter kunnen besteden.’ De problemen van WSG dateren nog van vóór de parlementaire enquête woningcorporaties en de nieuwe Woningwet. Vergelijkbaar wanbeleid is nu niet meer denkbaar. Het nieuwe bestuur van WSG heeft de afgelopen jaren veel maatregelen genomen om problemen op te lossen. Door de enorme schuldenlast van WSG is saneringssteun van andere corporaties echter noodzakelijk om de problemen structureel op te lossen.

Variant

Een commissie van Aedes heeft een advies uitgebracht over de saneringsaanvraag van WSG. De commissie adviseerde om ook het zelfstandig voortbestaan van WSG verder te onderzoeken. Norder: ‘Onze criteria zijn altijd of een oplossing goed is voor huurders en wat de kosten zijn. Volgens ons vallen de kosten lager uit als WSG blijft bestaan en de woningen zelf blijft beheren. Daarom hebben we het WSW en de minister gevraagd die variant verder te onderzoeken. Maar dat is helaas niet gebeurd.’ 

Onbevredigend

‘Onbevredigend’, zegt Norder, ‘vooral omdat de saneringsbijdrage door alle andere corporaties opgehoest moet worden. We betalen, maar hebben geen stem in de oplossing en de bijbehorende rekening. Het is jammer dat naar dit alternatief niet serieus is gekeken.’ 

Aedes vindt dat de corporaties die de rekening van de sanering betalen meer invloed op de oplossing moeten hebben. Daarnaast leidt een sanering van een corporatie in de huidige regels van de Woningwet vooral tot gesteggel tussen het ministerie en het WSW over wie de rekening moet betalen. Norder: ‘Dat kost tijd, de huurders schieten er niks mee op en het is slecht voor de positie van ons garantiestelsel.’