Handreiking jaarverslag 2019 en het coronavirus

Aedes heeft met accountants voor haar leden een korte handreiking gemaakt over het jaarverslag 2019. Hierin staat een extra toelichting over hoe woningcorporaties de mogelijke gevolgen van het coronavirus voor hun organisatie kunnen verwerken in het jaarverslag. 

De gevolgen van dit COVID-19 zijn nog niet helemaal te overzien, maar de handreiking biedt aanknopingspunten voor welke accountantseisen er in dit kader aan het jaarverslag worden gesteld en hoe woningcorporaties hieraan kunnen voldoen. 

De handreiking gaat in op twee zaken:  

  • De basisvariant marktwaardering en  
  • De verwerking van de mogelijke impact van coronavirus in het jaarverslag 2019.  

Bij de handreiking hoort ook een voorbeeld van een position paper. Alles in de handreiking over de impact van het coronavirus is geschreven vanuit wat op 31 maart 2020 bekend was of redelijkerwijs te verwachten is. In de huidige crisissituatie kan de situatie echter van uur tot uur veranderen. 

Financiële continuïteit

Overigens is de verwachting (huidige inzichten) dat de coronavirusuitbraak sec de financiële continuïteit van (de meeste) corporaties niet onder druk zal zetten. Mocht dat wel zo zijn, dan hoort Aedes dat graag. Stuur een e-mail aan Paul Minke, [email protected]

Voor meer achtergrond kunt u ook de site van Finance Ideas raadplegen, zie voor meer achtergrondinformatie: finance-ideas.nl/gevolgen-corona-jaarrekening/