Handreiking verwerken beleidswaarde in het jaarverslag

Deze maand worden de wijzigingen van de beleidswaarde geformaliseerd in de Richtlijnen voor Jaarverslaggeving woningcorporaties. Met het formaliseren van de wijzigingen komt de bedrijfswaarde te vervallen en doet de beleidswaarde haar intrede in het jaarverslag. Maar hoe verwerkt u nou die beleidswaarde in het bestuursverslag en de jaarrekening? Aedes publiceert een handreiking om uw corporatie hiermee op weg te helpen.

Van bedrijfswaarde naar beleidswaarde

De beleidswaarde is bedoeld om een indicatie te geven van de door de corporatie binnen haar missie, beleid en vastgoedstrategie te realiseren netto contante waarde van de kasstromen van haar vastgoed in exploitatie. Het grote voordeel van de beleidswaarde ten opzichte van de bedrijfswaarde is dat deze door vier afslagen op de marktwaarde wordt berekend.

Gebruik van de handreiking

Het bestuur van de corporatie is verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarverslag. De voorbeelden van het bestuursverslag en de jaarrekening in de handreiking kunt u niet één op één toepassen op uw corporatie. U moet deze dan ook aanpassen voor de situatie van uw corporatie. Bespreek deze aanpassingen met uw eigen accountant zodat er op tijd overeenstemming is over welke gegevens u opneemt over de beleidswaarde. Zo moet een corporatie waarbij de afwijkingen van het gemiddelde substantieel zijn (zie tabel 1 bestuurlijke brief: gemiddelde waarde en uitgangspunten beleidwaarde) meer toelichting geven over die onderdelen dan een corporatie die geen substantiële afwijkingen heeft.

De handreiking is tot stand gekomen in samenspraak met een groot aantal vertegenwoordigers van stakeholders zoals: het ministerie van BZK, de Autoriteit woningcorporaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, corporaties en accountants.