Marc Eggermont verzorgt afwikkeling sanering WSG

Nieuws Nieuws · 2 januari 2019

Marc Eggermont is sinds 1 januari 2019 directeur-bestuurder van Woningstichting Geertruidenberg (WSG). Gerard Erents is sinds dezefde datum voorzitter van de RvC. Zij nemen de afwikkeling van de sanering van WSG op zich.

De sanering van Woningstichting Geertruidenberg (WSG) is in de laatste fase beland. WSG droeg in december haar volledige vastgoed over aan acht corporaties uit de regio (Alwel, Casade, Leystromen, Stadlander, Thuisvester, Woonkwartier, WonenBreburg en Woonvizier). Ook werd de werkorganisatie beëindigd. Directeur-bestuurder Liesbeth van Beek en de RvC legden per 31 december hun functie neer.

WSG wordt voortgezet als toegelaten instelling met als doel de sanering verder af te wikkelen, wat feitelijk inhoudt het afwikkelen van de leningen. Eggermont en Erents gaan daar als bestuurder (in deeltijd en op inhuurbasis) en toezichthouder voor zorgen. De minister van BZK heeft via een aanwijzing maatwerk voor WSG mogelijk gemaakt. WSG heeft geen eigen werkorganisatie meer, WonenBreburg te Tilburg treedt op als administratiekantoor.

Marc Eggermont is momenteel ook interim-bestuurder (deeltijd) van Woonpartners in Helmond en was daarvoor bestuurder van Woonbedrijf Eindhoven. Gerard Erents heeft ervaring als interim-bestuurder, toezichthouder en adviseur. Zowel Eggermont als Erents hebben een financiële achtergrond en ruime ervaring in de corporatiesector.