NBA informeert woningcorporaties over OOB-status

Nieuws Nieuws · 19 september 2019

Woningcorporaties met meer dan 5.000 verhuureenheden krijgen vanaf 1 januari 2020 de status van 'organisatie van openbaar belang' (OOB). Wat dat betekent voor corporaties, hun accountants en de manier waarop zij samenwerken, is overzichtelijk samengevat in een brochure van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

Corporaties met een OOB-status krijgen te maken met aanvullende eisen voor de jaarrekeningcontrole. Zij moeten hun interne beheersing verbeteren en voldoen aan strengere regels voor de jaarrekeningcontrole en de samenwerking met een externe accountant. De regels zijn met name gericht op de onafhankelijkheid van de controlerend accountant, de kwaliteit van de controle en het verzwaarde toezicht op accountantsorganisaties.

De NBA-brochure beschrijft op hoofdlijnen wat de nieuwe regels betekenen voor woningcorporaties en hun accountants. Over de exacte interpretatie van de overgangsregelingen overlegt de NBA nog met het ministerie van Financiën en de AFM.

Woningcorporaties die na het lezen van de brochure nog vragen hebben, kunnen contact opnemen met de NBA helpdesk.